Temat: Gospodarka

Dom - Z kraju - Temat: Gospodarka

26.08.2019-192 widoki -Z kraju

GUS: w trzech kw. br. wzrosło przeciętne zatrudnienie jak i również wynagrodzenie

  • Projekt budżetu w 2019 rok do komisji sejmowych
  • Koniec ze modyfikacją czasu? Komisja Europejska przedstawi propozycję
  • W tę niedzielę zrobisz zakupy. Potem długa przerwa
  • Gospodarka rośnie, lecz inwestycje rozczarowały
  • Coca-Cola pozyskuje znaną sieć kawiarni

Przeciętne zatrudnienia w czasie trzech kwartałów br. wyniosło 8 mln 255, dwóch tys. osób i stało się o 0, 8 proc. wyższe niż przed rokiem - podał w czwartek GUS. O 3, czterech proc, wyższe było również przeciętne miesięczne wynagrodzenie.

Jak podał Główny Urząd Statystyczny przeciętne miesięczne honorarium brutto w gospodarce narodowej w trzech kwartałach br. wyniosło 3 933, 51 zł.

Pracownicy ZUS-u dostaną podwyżki. "Ich praca to ciężki kawałek chleba"

Jest lepiej

Według stanu na 30 września br. w Polsce pracowało 8 mln 664, sześć tys. osób, co określa o 1 proc. większą ilość niż przed rokiem. Przybyło osób zatrudnionych w odcinku prywatnym - 65, 3 proc. (przed rokiem 65 proc).

"Stosunkowo ogromny wzrost zatrudnienia odnotowano w sekcjach: informacja i łączność (o 4, 2 proc. ), administrowanie i czynność wspierająca (o 3, sześć proc. ), przetwórstwo przemysłowe (o 2, 5 proc. ), transport i gospodarka magazynowa (o 2, 1-wszą proc. ), handel; poprawa pojazdów samochodowych (o dwa proc. ), edukacja (o 1, 3 proc. ); natomiast niewielki wzrost w opiece zdrowotnej i wsparcia społecznej (o 0, 1 proc. ), dostawie nawadniania; gospodarowaniu ściekami i odpadami; rekultywacja o 0, siedmiu proc. ), rolnictwie, leśnictwie, łowiectwie i rybactwie (o 0, 8 proc. ), działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (o 0, 9 proc. )" - napisano w komunikacie Urzędu.

Gdzie spadki?

Największy spadek zanotowano w górnictwie i wydobywaniu (o sześć, 7 proc. ), budownictwie (o 6 proc. ), zakwaterowaniu i gastronomii (o 4, 7 proc. ), wytwarzaniu i zaopatrywaniu po energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wilgoć (o 4, 5 proc. ), działalności finansowej i ubezpieczeniowej (o 3, 1 proc. ).

Jak podał Urząd, w administracji publicznej i obronie narodowej oraz obowiązkowych zabezpieczeniach społecznych poziom zatrudnienia był uśredniony do notowanego w ub. roku.

Związane z