Państwo musi oddać mniej. Główny spadek długu publicznego od momentu lat

Dom - Z kraju - Państwo musi oddać mniej. Główny spadek długu publicznego od momentu lat

13.07.2019-896 widoki -Z kraju

Czerwińska: dług publiczny na wystarczy 2017 r. spadł na temat 3, 4 mld złotych rdr

Rok 2017 był pierwszym z nominalnym spadkiem długu sektora finansów publicznych, odkąd sektor ten został prawnie zdefiniowany jak i również możliwe było liczenie urzędowego długu publicznego, czyli od czasu 1999 roku - komunikuje minister finansów Teresa Czerwińska.

Według informacji udzielonych w piątek przez Ministerstwo Finansów na koniec 2017 roku państwowy dług społeczny (liczony według definicji krajowej) wyniósł 961, 8 mld zł i był o 3, 4 mld złotych niższy wobec końca 2016 roku. Natomiast dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (stanowiący jeden z elementów kryterium przyjęcia euro, liczony według nieco innej metodologii unijnej) wyniósł ponad bilion złotych (1003, 4 mld zł) i był na temat 3, 2 mld zł niższy w zależności od z końcem 2016 roku.

Minister finansów Teresa Czerwińska zwraca uwagę w komentarzu do odwiedzenia tych danych, że rok kalendarzowy 2017 był pierwszym przy historii rokiem z nominalnym spadkiem długu sektora finansów publicznych, nie licząc jednakże 2014 r., w którym spadek długu wynikał wraz z umorzenia obligacji przekazanych poprzez Otwarte Fundusze Emerytalne do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Chodzi o reformę skomponowaną przez rząd Donalda Tuska, którą parlament uchwalił w grudniu 2013 roku. Określonym z jej elementów stało przeniesienie w lutym 2014 roku obligacji Skarbu Państwa, znajdujących się w posiadaniu OFE - do ZUS. Fundusze przekazały wtedy aktywa o wartości 153, 15 mld zł (głównie przy postaci obligacji skarbowych jak i również obligacji gwarantowanych przez Skarb Państwa), co stanowiło 51, 5 proc. zasobów funduszy. Środki te trafiły dzięki subkonta w ZUS.

Nadwyżka w budżecie. Jednak wpływy z VAT mniejsze niż przed rokiem

Mniejsze zadłużenie Skarbu Państwa

Tym razem - jakim sposobem wyjaśniła minister finansów - spadek długu całego sektora finansów publicznych wynikał przede wszystkim ze spadku długu Skarbu Państwa, który stanowi przeszło 90 proc. państwowego długu publicznego, przy niewielkich spadkach zanotowanych również w innych instytucjach, w tym w samorządach.

Zdaniem minister nominalny spadek zadłużenia to rezultat bardzo dobrej sytuacji budżetu państwa, związanej m. in. z uszczelnianiem systemu podatkowego. "Istotną rolę odegrało też umocnienie złotego, co działało zmniejszająco na wyrażony w złotych dług Skarbu Państwa (zaciągnięty - red. ) w walutach obcych" - komentuje minister.

Teresa Czerwińska w swoim komentarzu przypomina, że zgodnie wraz z wstępnym szacunkiem PKB ogłoszonym w lutym przez GUS, relacja długu publicznego do PKB wyniosła 48, pięć proc. i była mniejsza o 3, 4 punkciku procentowego od poziomu wraz z 2016 r., a stosunek długu sektora instytucji rządowych i samorządowych, według definicji UE, wyniosła 50, sześć proc. i była niższa od poziomu z 2016 r. o 3, sześć punktu procentowego.

W komunikacie po ogłoszeniu danych resort finansów zapowiedział, iż spadek relacji długu ogólnego do PKB, który przybył w 2017 roku, zostanie kontynuowany. "Obecnie trwają czynności nad Aktualizacją Programu Konwergencji, która zawierać będzie zaktualizowane prognozy wyniku i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych. Jego przyjęcie za pośrednictwem Radę Ministrów i przekazanie Komisji Europejskiej planowane wydaje się być do końca kwietnia" a mianowicie głosi komunikat resortu.

Źródło: Ministerstwo Zasobów Dług publiczny według metodologii unijnej

Związane z