Eksport zapewnia zatrudnienie. Na terytorium polski co ósme miejsce pracy

Dom - Z kraju - Eksport zapewnia zatrudnienie. Na terytorium polski co ósme miejsce pracy

24.07.2019-243 widoki -Z kraju

Eksport daje zatrudnienie. W Polsce co ósme miejsce pracy

Prawie 2 mln miejsc robocie w Polsce, czyli co ósme, zależne jest od eksportu. Z kolei przy skali całej Unii Europejskiej jest to ponad 31 mln, czyli co siódme - wynika z danych ogłoszonych w poniedziałek za pośrednictwem Komisję Europejską. Najlepiej wypadają Niemcy, Polska jest dzięki 5. miejscu, m. in. przed Hiszpanią.

Opracowanie KE pokazuje, że pośród rokiem 1995 a 2011 (ostatni rok, dla jakiego dostępne były dane) zatrudnienie wpierane przez eksport zwiększyło się w UE o 67 proc. - z 18, 6 mln do 31, 1 mln. 15 proc. z tych stanowisk pracy zależne jest od eksportu w celu Stanów Zjednoczonych.

- Handel to nie jedynie miejsca pracy, handel wówczas wysokiej jakości dobre miejsca roboty - podkreślał, prezentując meldunek, dyrektor generalny wydziału KE ds. handlu Jean-Luc Demarty. Wszystkie wpierane przez handel zagraniczny stanowiska są świetnie płatne, niż wynosi przeciętna w gospodarce. Co 4 miejsce pracy zajmowane wydaje się być przez wysoko wykwalifikowanego eksperta - pokazuje opracowanie Komisji.

Nie wszędzie tak samo

Jan Niedziałek o prawdziwych wyzwaniach dla rządzących. Czyli o tym, o czym politycy nie powiadamiają

Pod tym względem występują jednak spore różnice między krajami członkowskimi. W Europie Zachodniej odsetek miejsc pracy dla specjalistów tworzonych dzięki eksportowi jest większy niż na wschodzie kontynentu. W Naszym kraju 74 proc. takich stanowisk zajmują pracownicy ze średnimi kwalifikacjami (średnie wykształcenie), 17 proc. - z wysokimi, a jedynie 9 proc. z niskimi.

Połowa stanowisk zatrudnienia wspieranych przez eksport na terytorium polski należy do sektora usług.

Dla recenzje w Niemczech wysoko wykwalifikowani pracownicy zajmują 25 proc. stanowisk zależnych od eksportu, a średnio wykwalifikowani a mianowicie 60 procent. 56 proc. miejsc pracy zależnych od czasu eksportu przypada na rynek usług.

Z danych KE wynika, że wywóz towarów z Polski do królestw spoza UE wspierał niemal 1, 5 mln obszarów pracy w naszym państwa. Kolejne 483 tys. pomieszczeń pracy tworzył eksport spośród innych państw członkowskich do krajów spoza UE. Spośród kolei polski handel zagraniczny z krajami spoza UE tworzył 135 tys. stanowisk pracy poza Polską (w innych krajach Unii).

Niemcy dzięki czele

Biorąc pod obserwację ogólną liczbę miejsc pracy tworzonych dzięki eksportowi najlepiej wypadają Niemcy (nieco więcej niż 7 mln takich pomieszczeń pracy), później Wielka Brytania (3, 97 mln), Włochy (3, 3 mln) i Francja (2, 5 mln). Polska znalazła się na 5. miejscu, wyżej niźli np. Hiszpania (1, 59 mln).

Raport Komisji unaocznia rolę, jaką gra jednolity rynek unijny. W przykład eksport niemiecki do krajów spoza UE po samej Polsce wspiera dwieście tys. stanowisk pracy (najwięcej po całej UE). W objętości całej UE zależnych od eksportu niemieckiego jest 1-wszą, 3 mln stanowisk.

Eksperci z dyrekcji ogólnej KE ds. handlu, prezentując prawie 300-stronicowy raport, podkreślali, że może to okazać się bardzo przydatne narzędzie na rzecz prowadzących negocjacje handlowe. Informacje zawarte w raporcie mają możliwość pomóc w przełamaniu rosnącego sceptycyzmu opinii publicznej, w szczególności w Europie Zachodniej, w stosunku do Transatlantyckiego Partnerstwa Handlowo-Inwestycyjnego (TTIP). Umowa ta, negocjowana między UE i Stanami Zjednoczonymi, ma ułatwić handel pomiędzy nimi i uczynić do powstania kolejnych stanowisk zatrudnienia.

Związane z