Temat: Forum internetowym Ekonomiczne w Krynicy 2018

Dom - Z kraju - Temat: Forum internetowym Ekonomiczne w Krynicy 2018

18.07.2019-748 widoki -Z kraju

Dochody z VAT. Komentarz prezesa NIK

  • Więcej pieniędzy na zdrowie. "Chcemy, aby pacjent to odczuł"
  • Rząd szykuje zmiany w podatkach. Minister: stawki są skromniej ważne
  • Forum w Krynicy. Premier Litwy Człowiekiem Roku. "Jesteśmy za Unią królestw suwerennych"
  • "Nie chcemy dopomagać inwestorów, którzy taktują Polskę jako montownię"
  • Polscy managerowie na globalnych rynkach. "Jesteśmy w stanie powiedzieć, co jest ważne"

W ciągu ostatnich lat Najlepsza Izba Kontroli odnotowała wyraźny postęp w dochodach spośród podatku VAT, co wynikało znacznie z wdrożenia rozwikłań, już kilka lat wstecz zalecanych przez izbę - mówił we wtorek przy Krynicy prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski.

RELACJE Spośród FORUM EKONOMICZNEGO W KRYNICY OGLĄDAJ NA ANTENIE TVN24 BIS

Prezes NIK wygłosił w ramach XXVIII Forum Gospodarczego w Krynicy wykład: "Jak wygląda ściągalność podatku VAT w Polsce".

Kwiatkowski przedstawił dane, z których wynikało, że od roku kalendarzowego 2015 odnotowano znaczący wzrost ściągalności tego podatku, co było spowodowane przede każdemu wdrożonymi mechanizmami prawnymi, jednak także wzrostem gospodarczym jak i również wzrostem konsumpcji. Prezes NIK uważa też, że przy 2018 roku nie zostanie już tak znaczącej poprawy ściągalności VAT.

Kwiatkowski przypomniał, że luka przy VAT była szacowana za pośrednictwem rząd na 33-55 mld zł. NIK jednak, jak podkreślał, już od r. 2013 wskazywała na problemy ze ściągalnością tego datku.

"Mamy problem"

- Najwyższa Izba Kontroli od czasu 5 lat była konsekwentnie tą instytucją, która wskazywała: tak mamy problem wraz ze ściągalnością podatku VAT - powiedział Kwiatkowski.

Koniec górki w budżecie. Ministerstwo pokazało najnowsze dane

Dodał, że NIK odrzucić tylko była pierwszą instytucją publiczną, która stwierdziła, hdy problem jest, ale także wskazywała, jakie są ewentualności rozwiązania problemu.

- Z 15 najważniejszych rozwiązań, które zostały wdrożone, 14 to jest realizacja wniosków Najwyższej Izby Kontroli, zawartych w naszych poszczególnych raportach - przekonywał.

Problem ściągalności VAT był obecnie widoczny w 2013 r., mówił, bo dochody z VAT w tym roku wyniosły 113 mld zł i były niższe aniżeli te z 2011 roku kalendarzowego o ponad 7 mld zł, choć cały termin był wzrost gospodarczy.

Fikcyjne faktury

W 2015 roku NIK zwracała atencję na wprowadzanie "na szeroką skalę do obiegu oszczędnego tzw. fikcyjnych faktur". Dodał, że tylko w 2015 roku służby skarbowe wykryły 360 tys. fikcyjnych faktur na łączną kwotę 82 mld zł, ale należy założyć, że wielu fikcyjnych transakcji nie udało się służbom skarbowym wykryć.

Najgroźniejsze, jak informował, zostały tworzone przez oszustów konstrukcje, by pozorować dostawy wewnątrzwspólnotowe. W efekcie luka podatkowa VAT utrzymywała się w latach 2013-15 na wysokim poziomie.

W wyniku tych kontroli NIK zalecała wdrożenie konkretnych mechanizmów, które miałyby zapobiec wyłudzaniu VAT.

Były to metrów. in. ograniczenie kwartalnych rozliczeń VAT, efektywniejsze wykreślanie z rejestru, split payment, rozszerzenie odpowiedzialności solidarnej, ograniczenie płatności gotówkowych, centralny rejestr faktur, publiczny rejestr rachunków bankowych podatników.

Podobnie odmienne wdrażane rozwiązania, mające służyć przeciwdziałaniu wyłudzeniom VAT, zostały wcześniej postulowane przez NIK, a więc np. Jednolity Plik Kontrolny, tzw. pakiet paliwowy i pakiet przewozowy, system teleinformatyczny izby rozliczeniowej (STIR) oraz utworzenie Rodowitej Administracji Skarbowej. Wnioskiem NIK nie było tylko mianowanie przez MF spółki do informatycznej kontroli skarbowej.

Postęp w VAT

W efekcie, jak zaznaczył Kwiatkowski, w ostantnim czasie NIK zarejestrowała doniosły postęp w ściąganiu podatku VAT, co wykazała kolejna kontrola, dotycząca roku 2016 i pierwszej połowy 2017. Komplet tego przyniosło budżetowi dodatkowe 30 mld zł.

Coś znacznie więcej aniżeli tylko "exit tax". To lista zmian w podatkach

Pokazują to przedstawione przez prezesa NIK informacje - w 2015 roku dochody z VAT w stosunku do roku 2014 nie wzrosły, a zmalały. Potem zaczęły stopniowo rosnąć - w 2015 wynosiły 123 mld zł jak i również 42, 6 proc. profitów budżetu, w 2016 r. 127 mld zł jak i również 40, 2 proc. profitów budżetu, natomiast w 2017 roku 157 mld złotych i 44, 8 proc. dochodów budżetu.

- Nie mam jednak żadnych wątpliwości, że osiągnięty w 2017 roku wzrost profitów z podatku VAT to kumulacja trzech czynników: poprawy skuteczności administracji skarbowej, rzetelnej koniunktury w gospodarce i wzrostu konsumpcji - powiedział Kwiatkowski.

JPK

Prezes NIK przyznał też, hdy instrumentem, który - tej zdaniem - w bardzo dużym stopniu przyczynił się do odwiedzenia wzrostu ściągalności VAT był Jednolity Plik Kontrolny, po pierwszej wersji przyjęty ustawą z września 2015 roku.

- Diagnoza naszych współpracowników, analityków NIK mówi jednak bardzo wyraźnie: nie będziemy już mieli przy 2018 roku tak wyraźnego wzrostu ściągalności podatku VAT - powiedział Kwiatkowski.

Dowodził, że możliwości administracji skarbowej w tym obszarze, zostały już wykorzystane. Oferuje o tym też, dodał prezes NIK, obserwowana w ostatnich latach spadająca liczba wykrywanych fikcyjnych faktur.

Prezes NIK podkreślał też, że nadal słabą stroną naszej administracji skarbowej wydaje się być odzyskiwanie zasądzonych do egzekucji kwot - to zaledwie ok. 2 proc.

Związane z