Wycofanie

Category: Drugiej Strony
17 lutego 2021

Co to jest wypłata?

Wypłata obejmuje usunięcie środków z konta bankowego, planu oszczędnościowego, emerytury lub trustu. W niektórych przypadkach konieczne jest spełnienie warunków, aby wypłacić środki bez ponoszenia kary, a kara za wcześniejsze wycofanie zwykle powstaje w przypadku złamania klauzuli w umowie inwestycyjnej.

Jak działa wypłata

Wypłata może być dokonana w określonym czasie w stałych lub zmiennych kwotach lub jednorazowo oraz jako wypłata gotówkowa lub wypłata rzeczowa. Wypłata gotówki wymaga zamiany stanu konta, planu, emerytury lub trustu na gotówkę, zwykle w drodze sprzedaży, podczas gdy wypłata rzeczowa polega po prostu na przejęciu aktywów bez zamiany na gotówkę.

Jak zarządzać wypłatami z konta emerytalnegoPrzykłady wypłat

Niektóre konta emerytalne, znane jako IRA, mają specjalne zasady regulujące terminy i kwoty wypłat. Przykładowo, beneficjenci muszą rozpocząć pobieranie wymaganego minimalnego podziału (RMD) lub wycofania się z tradycyjnego IRA do wieku 72 lat. W przeciwnym razie osoba będąca właścicielem konta podlega karze w wysokości 50% RMD.

Z drugiej strony, z kilkoma wyjątkami, właściciel konta musi powstrzymać się od wypłaty środków do ukończenia co najmniej 59 lat, w przeciwnym razie urząd skarbowy pobierze karę 10% kwoty wypłaty. Instytucje finansowe obliczają RMD na podstawie wieku właściciela, salda konta i innych czynników.

Kluczowe wnioski
 • Wypłata polega na usunięciu środków z rachunku bankowego, planu oszczędnościowego, emerytury lub trustu.
 • Niektóre konta nie działają jak zwykłe konta bankowe i niosą ze sobą opłaty za wcześniejszą wypłatę środków.Zarówno świadectwa depozytowe, jak i indywidualne konta emerytalne dotyczą kar za wypłatę w przypadku wycofania konta przed upływem wyznaczonego czasu.W 2013 r. IRS sporządził statystyki dotyczące IRA i osób, które wcześniej wypłacają pieniądze. W roku podatkowym 2013 ponad 690 000 osób zapłaciło kary za wcześniejsze wypłaty, czyli znacznie mniej niż 1,2 miliona w 2009 roku.

  Uwagi specjalne

  Kwota zapłaconych kar spadła z 456 mln USD do 221 mln USD w tym samym okresie. Osoby zarabiające od 50 000 do 75 000 $, a następnie od 100 000 do 200 000 $, dokonały najwcześniejszych wypłat z IRA. Pomimo tych ogromnych liczb, konta emerytalne nie są jedynym sposobem zarabiania przez inwestorów na późniejszych wypłatach.

  Wypłata może nastąpić w określonym czasie w stałych lub zmiennych kwotach lub jednorazowo.Oprócz wypłaty IRA banki zazwyczaj oferują certyfikaty depozytowe (CD) jako sposób na zarabianie przez inwestorów. Płyty CD mają wyższe oprocentowanie niż tradycyjne konta oszczędnościowe, ale to dlatego, że pieniądze pozostają w posiadaniu banku przez minimalny czas. Płyty CD dojrzewają po określonym czasie, a następnie ktoś może wypłacić z konta płatności, w tym wszelkie naliczone w tym okresie odsetki.

  Kary za wcześniejsze wypłaty z płyt CD są wysokie. Jeśli ktoś wcześniej wycofał się z rocznej płyty, przeciętna kara wynosiła sześć miesięcy odsetek. W przypadku pięcioletniej płyty typową karą były 12-miesięczne odsetki. Jeśli ktoś wcześniej wypłacił pieniądze z trzymiesięcznej płyty, kara obejmowała całe trzymiesięczne odsetki naliczone na koncie.

  Niektóre kary nakładane przez banki ograniczały się do pobierania niewielkiego procentu, na przykład 1% lub 2%, kwoty głównej zainwestowanej w płytę CD. Banki oceniają kary za wcześniejszą wypłatę proporcjonalnie do czasu, przez jaki inwestor musi pozostawić pieniądze na koncie, co oznacza, że ​​długoterminowa płyta CD otrzymuje wyższą karę.