Ile alkoholu można przewieźć przez granice? Poznaj limity

Dom - Twoje pieniadze - Ile alkoholu można przewieźć przez granice? Poznaj limity

02.09.2019-529 widoki -Twoje pieniadze

Ile alkoholu można przewieźć poprzez granice - limit alkoholu

Chcemy przywieźć wraz z podróży kilka butelek wina francuskiego, włoskiego lub węgierskiego. A może trochę piwa od sąsiadów z południa? Odnośnie do zasady za przewóz alkoholu przez granicę pobiera się podatek akcyzowy. Jednak obowiązują limity, które umożliwiają wwieźć bezkarnie całkiem wiele alkoholu. W przypadku piwa jest to aż 110 litrów w ramach UE.

Alkohol jest jednym z mocniej opodatkowanych wyrobów. I podobnie jak w przypadku papierosów, nie sposób fita przewozić zza granicy w nieograniczonych ilościach. Dzięki szczęście wprowadzono spore limity, dzięki którym alkohol przywieziemy z zagranicznej podróży odpowiednio bez problemu.

Limit przewozu alkoholu z/do kraju należącego do Unii Europejskiej

Podatek akcyzowy od wyrobów nabywanych za pośrednictwem osobę prywatną na użytek własny i przewożonych poprzez nią z jednego was członkowskiego do innego ciebie członkowskiego jest wymagalny jedynie w państwie członkowskim, przy którym wyroby te są nabyte. Dzięki temu akcyza nie jest nakładana dwukrotnie na ów sam wyrób.

Zwolnienie to przysługuje pod warunkiem, że wyroby przemieszczane są osobiście przez osobę fizyczną na jej własny użytek i nie są przeznaczone w cele handlowe.

Zastosowanie takiego rozwiązania ma uniemożliwić sytuacjom unikania zapłaty podatku np. poprzez dokonywanie wysyłkowej sprzedaży wyrobów akcyzowych do odwiedzenia nabywców z państwa, dokąd akcyza na te towary jest znacznie wyższa.

Z jednego państwa członkowskiego UE do innego wolno przewieźć wyroby alkoholowe przeznaczone na użytek własny, jeśli nie przekraczają one konkretnych limitów.

Zwolniony od akcyzy wydaje się być przewóz:

 • 10 litrów alkoholu etylowego
 • 90 litrów wina jak i również napojów fermentowanych (w tymże wino musujące 60 litrów),
 • 110 litrów piwa,
 • 20 litrów towarów pośrednich (np. porto, sherry)

W sytuacji, kiedy przewożona liczba wyrobów alkoholowych jest mniejsza, organy podatkowe nie mają prawa domagać się, aby podróżny udowadniał, że towary te są przeznaczone dzięki użytek własny.

Zobacz także: Z witryn sklepowych mogą zniknąć alkohole. Sklepy z winami dostają pismo z urzędu

Jeśli liczbie te są większe aniżeli określone limity, aby korzystać ze zwolnienia, podróżny ma obowiązek jednoznacznie uzasadnić w jakim zamiarze nabył tak dużą liczba (np. przywóz alkoholu dzięki przyjęcie weselne). Może być wówczas poproszony o udowodnienie, że zakupione wyroby istnieją przeznaczone na użytek osobisty i dostarczenie dowodu nabycia (paragonu lub faktury).

Limit przewozu alkoholu przy przypadku przyjazdu do Naszego kraju z kraju trzeciego (niebędącego członkiem UE)

Przyjeżdżających do Polski z kraju niebędącego członkiem UE obowiązują ograniczenia dot. przywozu wyrobów alkoholowych. Przywóz alkoholu do Polski przy bagażu osobistym z państw, które nie są członkami Unii Europejskiej (nie zabieramy tu pod uwagę państw należących jednocześnie do obszary Schengen, o czym osobno) jest zwolniony od datku, jeśli mieści się spośród określonych limitach.

Można wwieźć:

 • 1 litr (łącznie) alkoholu i napojów alkoholowych o zawartości trunków alkoholowych powyżej 22 proc. lub
 • 2 litry (łącznie) alkoholu i napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 22 proc. oraz
 • 4 litry przewinienie niemusującego oraz
 • 16 litrów piwa

Bagaż osobisty to bagaż, który podróżny być może przedstawić wjeżdżając do państwie plus bagaż zarejestrowany przez firmę przewozową jako ładunek towarzyszący.

Limit przewozu alkoholu ze strefy nadgranicznej

Obniżone limity wiążą w przypadku osób, które:

 • zamieszkują w strefie nadgranicznej lub
 • są podwładnymi zatrudnionymi w strefie nadgranicznej lub
 • są członkami załogi środków transportu wykorzystywanych do odwiedzenia podróży z terytorium was trzeciego na terytorium UE

Osoby tego rodzaju mogą przewieźć:

 • 0, 5 litra alkoholu powyżej 22 proc. lub
 • 0, 5 litra alkoholu do 22 proc. oraz
 • 0, 5 litra wina niemusującego oraz
 • 2 litry piwa

Jeśli podróżny udowodni, że udaje się poza strefę nadgraniczną lub nie wraca ze obszary nadgranicznej, stosuje się zwolnienia jak w przypadku wjazdu do Polski z państwa trzeciego.

Zobacz także: Dlaczego należy dolewać h2o do whisky? Oto odpowiedzi naukowców

Zwolnienie w ramach norm, o którym przemowa powyżej można stosować do dowolnego połączenia różnych rodzajów alkoholu i napojów alkoholowych (bez wina i piwa) pod warunkiem, że suma wartości procentowych wykorzystywanych spośród poszczególnych zwolnień nie przekracza 100 proc.

Napoje alkoholowe mogą przewozić wyłącznie osoby, które ukończyły 17 lat.

Związane z