inflacji

inflacja bazowa w lutym 2018 r. - NBP

Inflacja bazowa w lutym 2018 r. - NBP

950

06.09.2019

Wzrost cen w Naszym kraju to jeden z podstawowych wskaźników, branych pod obserwację przez Radę Polityki Pieniężnej dot. wzrostu stóp procentowych. Jednym spośród jej rodzajów wydaje się być inflacja bazowa, czyli rozwój…...

Niedawny