Reklamy trzech spółek mogły zmylić klientów. Sądy podzieliły opinie urzędników

Dom - Pieniadze - Reklamy trzech spółek mogły zmylić klientów. Sądy podzieliły opinie urzędników

30.07.2019-434 widoki -Pieniadze

Firmy wprowadzały konsumentów w błąd, sądy podzieliły opinie UOKiK  Pieniądze

Sądy podzieliły opinie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, iż reklamy trzech firm jak i również informacje mogły wprowadzać klientów w błąd - poinformował w piątek UOKiK. Rozchodzi o 4 Life Direct, Idea Bank, Profi Credit Poland.

Zdaniem prezesa UOKiK, 4 Life Direct naruszył interesy konsumentów, poprzez sposób w jaki informował o ubezpieczeniu na życie "Moi bliscy". Spółka - stwierdzono - nie zamieszczała w materiałach reklamowych danych o tym, że po razie śmierci ubezpieczonego, spośród innych powodów niż wskutek nieszczęśliwego wypadku w sezonie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy, wypłata świadczenia ubezpieczeniowego ogranicza się tylko do zwrotu wpłaconych składek.

"Pani X kiedyś była sprzątaczką, w tym momencie zarabia miliony". Urząd uprzedza

W 2014 roku urząd nałożył na firmę karę w wysokości ponad 25 tys. zł. W listopadzie 2017 r. Sąd Apelacyjny oddalił apelację 4 Life Direct. W ustnych motywach rozstrzygnięcia sąd wskazał, iż z reklam ubezpieczenia powstaje, że gwarantuje ono pokrycie m. in. kosztów pogrzebu oraz wiele innych zalety finansowych.

W ocenie trybunału na skutek reklamy klient może podejmować decyzje odnoszące się do umowy, na przykład o kontakcie z przedsiębiorcą, wejściu na stronę internetową czy do biura przedsiębiorcy. Deficyt informacji na temat prawdziwych warunków wypłaty świadczenia, zdanie uznał za nieuczciwą praktykę rynkową wprowadzającą w niedobór.

Obniżona kara

Kolejny z opisywanych wyroków zapadł w grudniu 2017 r. i dotyczył odwołania Koncepcja Bank od decyzji z października 2014 r.

UOKiK stwierdził wtedy, iż spółka wprowadzała konsumentów po błąd, sposobem w jaki prezentowała możliwość przystąpienia do odwiedzenia grupowego ubezpieczenia na los i dożycie z aktuarialnym funduszem kapitałowym (UFK). Koncepcja Bank nie informował o ryzyku poniesienia strat dotyczących inwestycją, a także na temat opłatach naliczanych za rozwiązanie umowy w trakcie jej trwania.

Urząd nałożył na spółkę karę pieniężną w wysokości ponad cztery mln zł. Po rozpatrzeniu sprawy, Sąd Ochrony Rywalizacji i Konsumentów stwierdził, hdy zachowanie pracowników Idea Banku wprowadzało konsumentów w błąd.

W ocenie sądu klienci mają prawo oczekiwać od pracowników banku, będących profesjonalistami, rzetelnej informacji. Sąd zauważył jednak, że spółka zaprzestała stosowania zakwestionowanej praktyki we wrześniu 2013 r., czyli jeszcze przed wszczęciem przez prezesa UOKiK postępowania.

Ponadto, zdaniem sądu, okolicznością łagodzącą w sprawie były także mała liczba lokali banku i mała ilość zawartych polis. W związku z tym SOKiK zmienił decyzję UOKiK jak i również obniżył wysokość kary finansowej do 1, 5 mln zł.

Zastrzeżenia do odwiedzenia haseł

Trzeci wyrok dotyczy decyzji z grudnia 2013 r. Prezes urzędu uznał, za praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów, zastosowane za pośrednictwem Profi Credit Poland przy reklamach pożyczki haseł na temat treści: "bez BIK", "pożyczka bez BIK", "Bez prowizji i bez opłat wstępnych" oraz "bez opłat wstępnych".

Hasła mogły wprowadzać konsumentów w błąd, sugerując bezwarunkowe udzielenie pożyczki, bez względu na wynik marki ryzyka kredytowego oraz niedostatek prowizji i opłat wstępnych. Spółka chwaliła się 99 proc. "przyznawalnością" pożyczek a także brakiem opłat za ich udzielenie. Jednak opłaty te nie były pobierane jedynie na etapie składania wniosku na temat udzielenie pożyczki.

Profi Credit Poland posługiwał się też w reklamach logotyp "Rzetelna Firma", wskazującego na to, że posiada mężczyzna certyfikat rzetelności wydawanego za pośrednictwem Rzetelną Firmę Sp. wraz z o. o., nie mając do tego uprawnienia.

UOKiK ukarał Profi Credit Poland kwotą prawie 280 tys. zł.

Profi Credit Poland odwołał się od tej decyzji, a SOKiK zakwestionował część decyzji dotyczącą posługiwania się za pośrednictwem spółkę hasłami "bez BIK" oraz "pożyczka bez BIK". W kwestii pozostałych praktyk Spółki SOKiK podzielił weryfikację UOKiK. Apelacje od osądu wniosły obie strony. Zdanie Apelacyjny oddalił apelację UOKiK, an apelację Profi Credit Poland uwzględnił jedynie w części dotyczącej kar finansowych.

W konsekwencji łączna wysokość kar wyniosła ponad 194 tys. zł. SA stwierdził, że hasła stosowane w reklamie przez firmę "bez BIK" oraz "pożyczka bez BIK" nie wprowadzały w błąd. Zdaniem Sądu Apelacyjnego nie można na bazie tych haseł uznać, hdy udzielenie pożyczki jest stuprocentowe. Sąd Apelacyjny, zmniejszając wielkość kar, uznał, że egzystują one wystarczającą represję jak i również pełnią funkcję prewencyjną.

Proceduran odwoławcza

Od woli prezesa UOKiK przedsiębiorcy mają możliwość odwołać się do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, an od wyroku SOKiK - przysługuje apelacja do odwiedzenia Sądu Apelacyjnego w Stolicy polski. Mogą też złożyć krzywdę kasacyjną od wyroku do odwiedzenia Sądu Najwyższego.

Związane z