Master Limited Partnerships (MLP)

Master Limited Partnerships (MLP)
16 października 2020

Zrozum lepiej, czym są MLP i jak możesz je włączyć do swojej strategii handlowej lub inwestycyjnej.

Co to są MLP?

Master Limited Partnerships (MLP) to publicznie notowane spółki komandytowe, które prowadzą obrót na krajowej giełdzie papierów wartościowych. Większość MLP ma komplementariuszy i wielu komandytariuszy (inwestorów). Komplementariusze zarządzają bieżącą działalnością, natomiast komandytariusze kupują udziały w MLP i zapewniają kapitał w zamian za wypłaty gotówki z działalności jednostki.

Usługi MLP koncentrują się głównie na działalności związanej z zasobami naturalnymi, w tym ropą, gazem, węglem, drewnem i niektórymi sposobami transportu towarów. Podczas gdy dostawcy MLP w przeszłości płacili wyższe wypłaty, inwestorzy powinni być świadomi złożoności papierów wartościowych i dodatkowych zagrożeń, które są przedstawiane.

Korzyści i zagrożenia związane z MLP

Chociaż programy MLP mogą pomóc inwestorom w wypłacaniu wyższych dochodów niż wiele innych alternatyw inwestycyjnych, wiążą się one również z wyższym ryzykiem i większą złożonością.Podmioty typu „pass-through” (MLP) są uważane za rodzaj „ podmiotów tranzytowych”: działalność zorganizowana w taki sposób, że nie podlega opodatkowaniu od osób prawnych. Jednak wypłaty dla posiadaczy jednostek MLP podlegają na ogół podatkom dochodowym. Kluczową zaletą struktury spółki jest to, że dywidendy z akcji zwykłych nie podlegają podwójnemu opodatkowaniu.

Potencjał dla wyższych

zysków MLP ma tendencję do generowania wyższych zysków niż obligacje i akcje częściowo ze względu na korzystną strukturę podatkową.

Płynność

Większość MLP jest notowanych na giełdach krajowych i dlatego są one zazwyczaj bardziej płynne niż tradycyjne spółki.

Złożone konsekwencje podatkowe

MLP muszą spełniać określone kryteria, w tym zarabiać co najmniej 90% swoich dochodów w „kwalifikującym się dochodzie”. Inwestorom zazwyczaj wydaje się dokument harmonogramu K-1 bezpośrednio od spółki. Partnerzy MLP mogą generować niepowiązany dochód podlegający opodatkowaniu (UBTI), który może podlegać opodatkowaniu nawet w ramach IRA. Inwestorzy powinni skonsultować się z doradcą podatkowym, aby dowiedzieć się więcej.

Ryzyko stopy procentowej

Ze względu na wysoką rentowność dystrybucji, MLP są wrażliwe na zmiany stóp procentowych. Rosnące stopy procentowe mogą sprawić, że MLP będą mniej atrakcyjne w porównaniu z tradycyjnymi akcjami.

Ryzyko zmienności W

przeszłości transakcje MLP charakteryzowały się wyższą zmiennością niż akcje i obligacje.

Ryzyko legislacyjne

Firmy MLP są narażone na szereg różnych zagrożeń prawnych, które mogą wpłynąć na atrakcyjność struktury. Obejmują one zmiany w kodeksie podatkowym oraz przepisach federalnych i stanowych, które mogą mieć wpływ na przemysł naftowy i gazowy.

Perspektywa Schwaba

Chociaż MLP w przeszłości zapewniały wyższe całkowite zwroty niż akcje i obligacje, były również znacznie bardziej zmienne. Z tego powodu MLP nie są substytutami obligacji i powinny być traktowane jako część alokacji akcji w całym portfelu, a nie stały dochód.

Typowe typy MLP

Posiadanie i eksploatacja rurociągów transportujących towary, w tym ropę naftową, gaz ziemny i produkty rafinowane.

Zbieraj i przetwarzaj gaz ziemny, aby przenieść surowiec ze studni na rynek.

Zaangażowany w poszukiwanie, zagospodarowanie i wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego.

Skoncentruj się na konkretnym towarze, takim jak węgiel lub propan, lub skup się na transporcie towarów drogą morską.

Jak inwestować w MLP?

Twoje podejście do inwestowania w MLP zależy od typu inwestora. W Schwab zapewniamy pomoc, której potrzebujesz, aby zbudować silny portfel, niezależnie od tego, w jaki sposób wolisz inwestować. Możesz samodzielnie kupować i sprzedawać MLP za pomocą konta maklerskiego Schwab One® lub uzyskać dostęp do MLP za pośrednictwem jednego z zarządzanych rozwiązań portfelowych Schwab.

Masz pytania dotyczące MLP? Jesteśmy tutaj, aby pomóc.

Odkryj, co otrzymujesz jako klient Schwab, w tym badania premium, intuicyjne narzędzia i platformy oraz doświadczone wsparcie.

Jesteś już klientem Schwab? Zaloguj sie

Masz pytania dotyczące MLP? Jesteśmy tutaj, aby pomóc.

Podane tutaj informacje służą wyłącznie do ogólnych celów informacyjnych i nie należy ich traktować jako zindywidualizowanej rekomendacji ani spersonalizowanej porady inwestycyjnej. Wspomniane tutaj strategie inwestycyjne mogą nie być odpowiednie dla wszystkich. Każdy inwestor musi przeanalizować strategię inwestycyjną pod kątem swojej konkretnej sytuacji przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej.

Wszystkie wyrażone opinie mogą ulec zmianie bez powiadomienia w odpowiedzi na zmieniające się warunki rynkowe lub gospodarcze.

Wyniki historyczne nie stanowią gwarancji przyszłych wyników, a przedstawione opinie nie mogą być traktowane jako wskaźnik przyszłych wyników.

Inwestycje w papiery wartościowe MLP wiążą się z ryzykiem innym niż inwestycja w akcje zwykłe. Firmy MLP są kontrolowane przez ich komplementariuszy, którzy generalnie mają konflikt interesów i ograniczone obowiązki powiernicze wobec MLP, co może pozwolić komplementariuszowi faworyzować własne interesy nad MLP.

Inwestycje alternatywne, w tym transakcje MLP, są ryzykowne i mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Inwestycje alternatywne często wykorzystują lewarowanie i inne praktyki spekulacyjne, które zwiększają ryzyko straty inwestora, aby objąć całkowitą utratę inwestycji i mogą być wysoce niepłynne i niestabilne. Inwestycje alternatywne mogą być pozbawione dywersyfikacji, wiązać się ze złożonymi strukturami podatkowymi i mieć opóźnienia w przekazywaniu ważnych informacji podatkowych.

Na wyniki mogą mieć wpływ ryzyka związane z brakiem dywersyfikacji, w tym inwestycje w określonych sektorach. Każdy inwestor powinien dokładnie rozważyć te ryzyka przed zainwestowaniem w konkretny sektor.

Charles Schwab Corporation zapewnia pełen zakres usług maklerskich, bankowych i doradztwa finansowego za pośrednictwem swoich operacyjnych spółek zależnych. Jej spółka zależna – broker-dealer, Charles Schwab & Co., Inc. (członek SIPC), oferuje usługi i produkty inwestycyjne, w tym rachunki maklerskie Schwab. Jej bankowa spółka zależna, Charles Schwab Bank, SSB (członek FDIC i Equal Housing Lender), świadczy usługi i produkty w zakresie depozytów i pożyczek. Dostęp do usług elektronicznych może być ograniczony lub niedostępny w okresach szczytowego zapotrzebowania, niestabilności rynku, modernizacji systemów, konserwacji lub z innych powodów.

Ta strona jest przeznaczona dla mieszkańców USA. Mieszkańcy spoza Stanów Zjednoczonych podlegają ograniczeniom specyficznym dla danego kraju. Dowiedz się więcej o naszych usługach dla mieszkańców spoza Stanów Zjednoczonych.

2020 Charles Schwab & Co., Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Członek SIPC. Nieautoryzowany dostęp jest zabroniony. Wykorzystanie będzie monitorowane.