Kalkulator hipoteczny

Category: Mieć Pewność
17 lutego 2021

Kalkulator amortyzacji kredytu hipotecznego szacuje, jaka część miesięcznej spłaty kredytu hipotecznego może zostać przeznaczona na kapitał i odsetki w okresie trwania kredytu. Ten kalkulator pozwala również sprawdzić, o ile miesięczny koszt posiadania domu może się zmienić w zależności od podatków od nieruchomości, ubezpieczenia i opłat HOA.

Kalkulator amortyzacji kredytu hipotecznego szacuje, jaka część miesięcznej spłaty kredytu hipotecznego może zostać przeznaczona na kapitał i odsetki w okresie trwania kredytu. Ten kalkulator pozwala również sprawdzić, o ile miesięczny koszt posiadania domu może się zmienić w zależności od podatków od nieruchomości, ubezpieczenia i opłat HOA.

Jak korzystać z naszego kalkulatora kredytu hipotecznego

Oprócz oczywistego sposobu korzystania z naszego kalkulatora hipotecznego – po prostu wpisując kwotę kredytu, oprocentowanie i inne parametry w celu ustalenia prawdopodobnej miesięcznej spłaty kredytu hipotecznego – istnieje kilka innych wartościowych sposobów korzystania z narzędzia.

Oblicz wiele scenariuszyCo by się stało ze spłatą kredytu hipotecznego, gdyby odłożyłeś 25% zamiast 20%? A co by było, gdybyś zdecydował się mieszkać w stanie o niższych podatkach? O ile więcej kosztowałoby Cię miesięcznie, gdybyś chciał zwiększyć budżet na zakup domu o 20 000 USD? A ile byś zaoszczędził refinansując kredyt hipoteczny?

Jest tylko kilka przykładów scenariuszy, które możesz zbadać za pomocą naszego kalkulatora hipotecznego. Rozpoczynając proces kupowania domu, zapoznanie się z niektórymi „co, jeśli da ci lepsze wyobrażenie o tym, jak różne parametry wpływają na miesięczne wydatki z własnej kieszeni.

Porównaj różne rodzaje pożyczekOprócz wszystkich potencjalnych hipotetycznych scenariuszy zakupu domu, możesz także porównać różne rodzaje kredytów hipotecznych. Na przykład, jeśli z łatwością możesz sobie pozwolić na spłatę 30-letniego kredytu hipotecznego o stałym oprocentowaniu, czy możesz zamiast tego otrzymać 20-letnią pożyczkę? (Wskazówka: miesięczna różnica w płatnościach może być mniejsza niż myślisz).

Określ, na co Cię staćNa koniec możesz skorzystać z naszego kalkulatora kredytu hipotecznego, aby obliczyć, na jaki dom prawdopodobnie możesz sobie pozwolić. Powiedzmy, że możesz sobie pozwolić na miesięczną spłatę kredytu hipotecznego (w tym podatki, ubezpieczenie i składki HOA) w wysokości 1500 USD miesięcznie. Ten kalkulator kredytu hipotecznego może pokazać, na jaką cenę domu może się to przełożyć.

Jak obliczyć miesięczną ratę kredytu hipotecznego?

Z pewnością możesz ręcznie obliczyć miesięczną spłatę kredytu hipotecznego, jeśli chcesz, ale formuła jest nieco skomplikowana. Oto krótkie spojrzenie na formułę obliczania miesięcznej spłaty kredytu hipotecznego od pożyczki amortyzowanej przez określoną liczbę miesięcy:

W przypadku kredytu hipotecznego w wysokości 200 000 USD z oprocentowaniem 4% przez 30 lat w obliczeniach zastosowałbyś odpowiednio stopę 0,04 i 360 miesięcy.

Pamiętaj również, że oblicza totylkospłatę kwoty głównej i odsetek. Musisz dodać inne miesięczne wydatki, które są zwykle opłacane wraz z hipoteką (na przykład podatki od nieruchomości, ubezpieczenie i opłaty HOA), aby określić łączną miesięczną płatność.

Mając to na uwadze, uważamy, że znacznie łatwiej jest skorzystać z naszego bezpłatnego kalkulatora kredytu hipotecznego, aby dowiedzieć się, jaka powinna być spłata kredytu hipotecznego. Możesz nie tylko obliczyć spłatę kredytu hipotecznego, ale także porównać różne scenariusze i dowiedzieć się, ile możesz wydać.

Miesięczne koszty spłaty kredytu hipotecznego

Jednym z powszechnych nieporozumień, szczególnie wśród kupujących domy po raz pierwszy, jest to, że spłata kredytu hipotecznego to tylko kwota główna i odsetki, które musisz płacić pożyczkodawcy każdego miesiąca.

Praktycznie we wszystkich przypadkach, jeśli masz kredyt hipoteczny na swoim domu, będziesz musiał płacić swojemu pożyczkodawcy co miesiąc dodatkowe koszty. Oto niektóre elementy typowej spłaty kredytu hipotecznego, a także inne czynniki, które określają, ile będziesz musiał każdego miesiąca przesyłać pożyczkodawcy.

Cena domuNajbardziej oczywistym czynnikiem determinującym spłatę kredytu hipotecznego jest cena, jaką płacisz za dom. Innymi słowy, przy równych wszystkich pozostałych czynnikach, można oczekiwać, że spłata kredytu hipotecznego za 200 000 $ domu będzie mniej więcej dwukrotnością miesięcznej raty za 100 000 $ domu.

ZaliczkaIm więcej pieniędzy zapłacisz z góry za swój dom, tym mniej będziesz musiał sfinansować i tym niższe będą miesięczne raty kredytu hipotecznego. Część domu, za którą płacisz przy zamknięciu, nazywana jestzaliczką. Zaliczka w wysokości 20% ceny sprzedaży domu jest standardem w branży od dziesięcioleci, ale nie jest trudno znaleźć kredyt, który wymaga znacznie mniej pieniędzy z góry. W zależności od sytuacji osobistej możesz nawet znaleźć kredyt hipoteczny bez żadnego wymogu zaliczki.

OprocentowanieUzyskane oprocentowanie może mieć duży wpływ na spłatę kredytu hipotecznego. Na przykład, powiedzmy, że kupujesz dom o wartości 250 000 $ z 20% zaliczką, więc otrzymujesz 200 000 $ 30-letni kredyt hipoteczny o stałym oprocentowaniu. Oto spojrzenie na to, jak różne stopy procentowe kredytów hipotecznych wpłynęłyby na część kapitału i odsetek (P + I) spłaty kredytu hipotecznego:

Rodzaj kredytu hipotecznegoCzy uzyskasz 30-letni kredyt hipoteczny, tak jak robi to większość kupujących domy, czy zdecydujesz się na 15-letni lub inny okres? Czy wybierzesz stałą stopę procentową, czy może hipoteka o regulowanej stopie procentowej (ARM) lepiej odpowiada Twoim potrzebom? Rodzaj kredytu hipotecznego, który wybierzesz, jest głównym czynnikiem określającym miesięczną kwotę spłaty.

Ubezpieczenie domuUbezpieczenie to jeden z wydatków, które zazwyczaj musisz płacić wraz z miesięczną spłatą kredytu hipotecznego. Krótko mówiąc, zapłacisz z góry określoną kwotę przewidywanych kosztów ubezpieczenia (powiedzmy, sześć miesięcy) przy zamykaniu rachunku powierniczego u pożyczkodawcy. Następnie wpłacisz jedną dwunastą swojej rocznej składki ubezpieczeniowej na rachunek escrow wraz z każdą miesięczną spłatą kredytu hipotecznego. Każdego roku, kiedy termin płatności Twojego ubezpieczenia jest płatny, Twój pożyczkodawca zapłaci rachunek w Twoim imieniu.

Chodzi o to, że jeśli nie spłacisz kredytu hipotecznego, pożyczkodawca przejmie dom i zasadniczo stanie się właścicielem domu. Aby więc zabezpieczyć się i upewnić się, że Twój dom jest chroniony, Twój pożyczkodawca chce mieć pewność, że Twoje ubezpieczenie zostanie opłacone.

W większości części Stanów Zjednoczonych będziesz potrzebować tylko podstawowego ubezpieczenia domu, ale jeśli mieszkasz na niektórych obszarach wysokiego ryzyka, może to nie wystarczyć. Na przykład często pożyczkodawcy wymagają ubezpieczenia od powodzi dla pożyczkobiorców, których domy znajdują się na nisko położonych obszarach przybrzeżnych.

Podatek własnościowyPodobnie jak ubezpieczenie, podatki od nieruchomości są zwykle płacone pożyczkodawcy, a następnie pożyczkodawca płaci roczny lub półroczny rachunek podatku od nieruchomości w imieniu pożyczkobiorcy. Łącznie Twój kapitał i odsetki wraz z podatkami i ubezpieczeniem są często określane jako PITI.

To nie tylko daje pożyczkodawcy pewność, że nieruchomość nie będzie podlegać żadnym zastawom podatkowym z tytułu niezapłaconego podatku od nieruchomości, ale może również ułatwić pożyczkobiorcy zapłacenie rachunku za podatek od nieruchomości, w przeciwieństwie do dokonania jednorazowej płatności ryczałtowej.

Podatki od nieruchomości mogą się znacznie różnić w zależności od lokalizacji, dlatego ważne jest, aby wziąć je pod uwagę przy obliczaniu spodziewanej spłaty kredytu hipotecznego.

Opłaty stowarzyszeniowe właścicieli domówJeśli dom znajduje się w sąsiedztwie stowarzyszenia właścicieli domów (HOA) lub stowarzyszenia mieszkaniowego, składki HOA są często uwzględniane w miesięcznej spłacie kredytu hipotecznego na rzecz pożyczkodawcy.

Pamiętaj, że uwzględnienie opłat HOA w miesięcznej spłacie kredytu hipotecznego nie jest tak powszechne jak podatki od nieruchomości i ubezpieczenie, ale jeśli mieszkasz w społeczności z HOA (lub planujesz), ważne jest, aby wziąć pod uwagę ten koszt do celów budżetowych .

Prywatne ubezpieczenie kredytu hipotecznego (PMI)Wreszcie, jeśli kupując dom odłożysz mniej niż 20%, prawdopodobnie będziesz musiał zapłacić ubezpieczenie kredytu hipotecznego. W przypadku tradycyjnych pożyczek zapłacisz prywatne ubezpieczenie hipoteczne lub PMI. Jeśli masz pożyczkę FHA, zapłacisz ubezpieczenie hipoteczne FHA, które pomaga pokryć rządową gwarancję pożyczki.

Niektóre rodzaje pożyczek nie wymagają PMI. Najczęstszym przykładem są pożyczki hipoteczne VA, ale istnieją programy pożyczkowe od niektórych pożyczkodawców, którzy również nie oferują PMI dla pożyczek, nawet z niewielką lub żadną zaliczką.