Jaka jest różnica między pożyczkami terminowymi a obligacjami

Jaka jest różnica między pożyczkami terminowymi a obligacjami
Category: Jeśli Chodzi
16 października 2020

Jak długo amortyzuję rolety biurowe?

Chociaż zarówno pożyczki terminowe, jak i obligacje stanowią pewną formę zadłużenia, ich cechy i prawa posiadacza są różne. Ponadto wielkość firmy i względna zdolność kredytowa mogą wpływać na to, która forma zadłużenia może być bardziej przydatna lub w tym przypadku możliwa. Kolejną kwestią jest proponowane wykorzystanie wpływów. Ogólnie rzecz biorąc, pożyczki terminowe są często „powiązane” z określonym aktywem lub celem, podczas gdy dochody z obligacji mogą być mniej ograniczające.

Kredyt terminowy vs. Atrybuty obligacji

Pożyczki terminowe z założenia często wymagają regularnej spłaty lub amortyzacji zarówno kwoty głównej, jak i odsetek, często miesięcznych lub kwartalnych. Większość kredytów terminowych jest zabezpieczona aktywami o łatwej wycenie. Zabezpieczeniem może być sprzęt, nieruchomość lub tabor. W wielu przypadkach amortyzacja jest konstruowana w taki sposób, aby szybciej redukować zadłużenie niż amortyzacja / zmniejszenie wartości zabezpieczenia kredytu. Z kolei obligacje są długami, które w wielu przypadkach nie są obciążone żadnymi określonymi zastawami na aktywach. W rzeczywistości posiadacze obligacji muszą stać za wierzycielami zabezpieczonymi w przypadku likwidacji. Wiele obligacji ma odsetki płatne co kwartał lub pół roku. Kwota kapitału może zostać wykupiona dopiero w terminie zapadalności lub do planowanego częściowego wykupu emisji obligacji.

Pożyczkobiorca: Uwagi wstępne

Potencjalny pożyczkobiorca musi w większości przypadków być większy – mieć większe przychody, potrzeby pożyczkowe lub zakres projektu – aby zasługiwać na wykorzystanie obligacji w porównaniu z pożyczką terminową. Większość obligacji jest emitowana z pewnego rodzaju cechą sprzedaży, co oznacza, że ​​własność długu może zmienić się z jednego posiadacza na drugiego za pośrednictwem pewnego rodzaju rynku. Każdy prawowity posiadacz staje się wierzycielem emitenta. Koszt zorganizowania i przeprowadzenia emisji obligacji może być znacznie większy niż zwykła dokumentacja pożyczki terminowej, więc skala potrzeb pożyczkobiorcy i jego zdolność kredytowa muszą być większe. pożądany kredyt terminowy. Koszty mogą zostać dołączone z góry w formie wyceny lub opłat za dokumentację, aby umożliwić pożyczkodawcy ocenę proponowanego zastawionego zabezpieczenia.

Harmonogram i dokumentacja

Kwestie związane z harmonogramem i dokumentacją związane z przedłużeniem kredytu terminowego w porównaniu z emisją obligacji mogą być dość zróżnicowane. Nawet w przypadku dużych kwot pożyczki terminowe można stosunkowo szybko udokumentować i sfinansować. Pożyczkodawca oceni zabezpieczenie, zweryfikuje / zatwierdzi pożyczkę i udokumentuje kredyt notą, wnioskami o zastaw i zamknięciem z wpływami przekazanymi pożyczkobiorcy. Natomiast emisja obligacji wymaga należytej staranności, ocen rynkowych, prezentacji rynkowych oraz publicznej lub prywatnej sprzedaży emisji obligacji. Ten zakres działalności może z łatwością wymagać dwukrotnie więcej czasu niż dokumentowanie i finansowanie kredytu terminowego.

Podsumowanie: kwestie decyzyjne

Przedsiębiorstwo, które ma możliwość zaciągania pożyczek na podstawie kredytu terminowego lub emisji obligacji, może wymagać rozważenia wykorzystania, celu i zapotrzebowania na żądane fundusze. Jeśli chodzi o wykorzystanie, amortyzacyjny charakter zadłużenia terminowego wywiera presję na kierownictwo, aby natychmiast wydawało środki lub nie pożyczało, dopóki plany nie będą bardzo szczegółowe. Wpływy z obligacji mogą nie nosić tego piętna. Cel planowanych wydatków może sprzyjać wykorzystaniu obligacji, jeśli finansowana działalność lub projekt ma wieloetapową realizację lub brak jest zabezpieczenia. Wreszcie, postrzegana natychmiastowość potrzeby może sprzyjać zadłużeniu terminowemu, jeżeli pożyczkobiorca wymaga szybkiego działania, takiego jak odpowiednia wycena potrzebnego sprzętu lub dostępnych aktywów.