Jak zgłosić zły dług do biura informacji kredytowej

Jak zgłosić zły dług do biura informacji kredytowej
Category: Kredytowej Jest
16 października 2020

Związane z

Jako właściciel firmy będziesz okresowo spotykać klientów i klientów, którzy nie płacą rachunków ani faktur. Zgłaszanie zadłużenia do biura informacji kredytowej może być opcją, ale istnieją ograniczenia dotyczące rodzajów firm, które mogą bezpośrednio składać raporty w biurach kredytów konsumenckich.

Jak działają biura kredytowe

Biura informacji kredytowej to prywatne firmy zewnętrzne, które świadczą usługi w zakresie sprawozdawczości kredytowej. Firmy te używają publicznych rejestrów, a także raportów firm, aby kompilować historie kredytowe zarówno dla osób fizycznych, jak i firm.

Historie kredytów konsumenckich i biznesowych oraz raportowanie pomagają małym firmom na kilka sposobów. Po pierwsze, możesz przejrzeć raporty kredytowe, aby określić, czy chcesz udzielić kredytu klientowi biznesowemu czy indywidualnemu. Po drugie, groźba zgłoszenia się do biura informacji kredytowej jest zachętą zarówno dla osób fizycznych, jak i przedsiębiorstw do terminowego regulowania rachunków.

Biura kredytów konsumenckich a biznesowo-kredytowe

W Stanach Zjednoczonych trzy główne biura kredytów konsumenckich to Experian, Equifax i TransUnion. Biura te śledzą zachowania kredytowe osób fizycznych.

Biura kredytowe dla firm są podobne do biur kredytów konsumenckich: firmy dostarczają informacji o tym, jak szybko firmy spłacają swoje długi. Dun & Bradstreet jest prawdopodobnie najbardziej znanym biurem kredytowym B2B, chociaż niektóre agencje konsumenckie, takie jak Experian, również otworzyły agencje raportowania biznesowego.

Aby zgłosić nieściągalne długi lub powolne praktyki spłaty do biur kredytowych konsumenckich lub między przedsiębiorstwami, musisz zostać uznany za dostarczającego dane przez biuro lub biura, którym chcesz to zgłosić.

Zostań dostawcą danych

Ponieważ sprawozdawczość kredytowa może mieć znaczący wpływ na działalność gospodarczą lub życie indywidualnego konsumenta, biura informacji kredytowej ograniczają, kto może dostarczać informacje zawarte w raportach.

Biura kredytów konsumenckich

Federalna ustawa o rzetelnej sprawozdawczości kredytowej i inne przepisy regulujące dokładność raportów kredytowych przewidują surowe kary dla biur kredytów konsumenckich, które dostarczają niedokładne informacje w swoich raportach. W rezultacie biura kredytowe bardzo ostrożnie podchodzą do tego, jakiego rodzaju biznesom pozwolili zostać dostawcami danych.

Każde biuro informacji kredytowej ma własny standard zatwierdzania dostawcy danych. Kwestie, które można wziąć pod uwagę, obejmują wielkość firmy, czas jej działania i standardy bezpieczeństwa w całej organizacji. W wielu przypadkach małe firmy po prostu nie spełniają tych kryteriów i nie mogą same zostać dostawcami danych.

Biura Business-to-Business

Ustawa o rzetelnej sprawozdawczości kredytowej nie ma zastosowania do biur kredytowych typu business-to-business, w związku z czym łatwiejszym procesem może być zostanie dostawcą danych. Mimo to być może będziesz musiał przekazać sporą ilość informacji do biura informacji kredytowej między firmami, co może nie być dla Ciebie wygodne.

Ponieważ nie ma jednego standardu, aby zostać dostawcą danych, dobrze jest skontaktować się bezpośrednio z biurami informacji kredytowej, aby dowiedzieć się o ich zasadach. Pamiętaj, że jeśli otrzymałeś zgodę na przekazanie danych biurom, będziesz zobowiązany do przestrzegania wytycznych każdego biura i możesz zostać pociągnięty do odpowiedzialności, jeśli twoje informacje są nieprawidłowe. Jeśli nie podoba Ci się tego rodzaju ryzyko, bycie dostawcą danych może nie leżeć w najlepszym interesie Twojej firmy.

Alternatywy dla raportowania przez biuro kredytowe

Jeśli nie możesz kwalifikować się, aby zostać dostawcą danych do biura informacji kredytowej lub po prostu zrezygnować z tego procesu, nadal masz opcje, jeśli chcesz podjąć działania przeciwko dłużnikowi.

Proszę zwrócić się do agencji windykacyjnej

Pierwszą opcją jest skierowanie konta do agencji windykacyjnej. Agencja windykacyjna to zewnętrzna firma, która pobiera długi w imieniu firm.

Agencje windykacyjne zazwyczaj działają na dwa sposoby: Agencja może rozpocząć działania windykacyjne w Twoim imieniu i pobierać procent od wszelkich zebranych pieniędzy jako prowizję. Niektórzy windykatorzy są również nabywcami długów. Oznacza to, że zapłacą Ci z góry za dług i przejmą go na własność jeszcze przed rozpoczęciem działań windykacyjnych.

Agencje windykacyjne często dostarczają danych biurom informacji kredytowej. Oznacza to, że agencja windykacyjna prawdopodobnie zgłosi dług do jednego lub kilku biur kredytowych.

Dążenie do zadłużenia w sądzie

Inną opcją jest pozwanie dłużnika do sądu. Chociaż może to być kosztowny i długotrwały proces, ma pewne zalety. Przede wszystkim zwykła czynność wniesienia pozwu może skłonić dłużnika do skontaktowania się i ustalenia spłaty zadłużenia lub zawarcia ugody.

Jeśli pójdziesz do sądu i wygrasz wyrok, zdarzają się dwie rzeczy. Po pierwsze, orzeczenie staje się częścią publicznego rejestru i pojawi się w raportach kredytowych dłużnika. Po drugie, orzeczenie zapewnia dodatkowe narzędzia windykacyjne, takie jak zajęcie wynagrodzenia dłużnika, obciążanie rachunków bankowych i zajęcie majątku. Z czasem możesz odzyskać część lub całość swoich strat.