Jak przeprowadzić rozrachunek bankowy

Jak przeprowadzić rozrachunek bankowy
Category: Będziesz Musiał
16 października 2020

Aby dokonać uzgodnienia bankowego, należy dopasować salda gotówkowe w bilansie do odpowiedniej kwoty na wyciągu bankowym, określając różnice między nimi w celu wprowadzenia zmian w zapisach księgowych, rozwiązania wszelkich rozbieżności i zidentyfikowania oszukańczych transakcji.

Co obejmuje ten artykuł:

UWAGA: Członkowie zespołu wsparcia FreshBooks nie są certyfikowanymi specjalistami od podatku dochodowego ani księgowymi i nie mogą udzielać porad w tych obszarach, poza pytaniami pomocniczymi dotyczącymi FreshBooks. Jeśli potrzebujesz porady dotyczącej podatku dochodowego, skontaktuj się z księgowym w Twojej okolicy .

Jak uzgadniasz wyciąg bankowy?

Aby uzgodnić wyciąg bankowy, saldo konta zgłoszone przez bank jest porównywane z księgą główną firmy.

Firmy prowadzą księgę kasową, aby rejestrować zarówno transakcje bankowe, jak i transakcje gotówkowe. Kolumna gotówka w księdze kasowej pokazuje dostępną gotówkę, a kolumna bankowa pokazuje gotówkę w banku.

Podobnie bank prowadzi konto dla każdego klienta. W księgach bankowych depozyty są rejestrowane po stronie kredytowej, a wypłaty po stronie debetu. Bank wysyła wyciąg do swoich klientów co miesiąc lub w regularnych odstępach czasu.

Czasami te salda nie są zgodne. Firma musi zidentyfikować przyczyny rozbieżności i pogodzić różnice. Ma to na celu potwierdzenie, że każda pozycja została uwzględniona, a salda końcowe są zgodne.

W tym celu przygotowywany jest wyciąg pojednawczy zwany bankowym wyciągiem uzgadniającym.

Uzgodnienie bankowe: przewodnik krok po kroku

Otrzymujesz wyciąg bankowy z banku, zwykle na koniec każdego miesiąca. Wyciąg wyszczególnia gotówkę i inne depozyty dokonane na rachunku bieżącym przedsiębiorstwa. Wyciąg zawiera również opłaty bankowe, takie jak opłaty za prowadzenie rachunku.

Po otrzymaniu go wykonaj następujące kroki, aby uzgodnić wyciąg bankowy:

1. PORÓWNAJ DEPOZYTY

Dopasuj depozyty w rejestrach biznesowych do depozytów na wyciągu bankowym. Porównaj kwotę każdego depozytu zapisaną po stronie debetowej kolumny banku w księdze kasowej ze stroną kredytową wyciągu bankowego i stroną kredytową kolumny bankowej ze stroną debetową wyciągu bankowego. Zaznacz elementy pojawiające się w obu rekordach.

2. DOSTOSUJ WYCIĄGI Z BANKU

Dostosuj saldo na wyciągach bankowych do skorygowanego salda. W tym celu musisz dodać depozyty w drodze, odliczyć zaległe czeki i dodać / odjąć błędy bankowe.

Depozyty w drodze to kwoty otrzymane i zarejestrowane przez firmę, ale nie zostały jeszcze zarejestrowane przez bank. Należy je dodać do wyciągu bankowego.

Czeki pozostające do spłaty to te, które zostały zapisane i zapisane na rachunku pieniężnym firmy, ale nie zostały jeszcze rozliczone z konta bankowego. Należy je odliczyć od salda banku. Dzieje się tak często, gdy czeki są wystawiane w ostatnich kilku dniach miesiąca.

Błędy bankowe to pomyłki popełnione przez bank podczas tworzenia wyciągu bankowego. Typowe błędy obejmują wprowadzenie nieprawidłowej kwoty lub pominięcie kwoty na wyciągu bankowym. Porównaj księgę główną konta gotówkowego z wyciągiem bankowym, aby znaleźć błędy.

3. DOSTOSUJ KONTO PIENIĘŻNE

Następnym krokiem jest skorygowanie salda gotówki na koncie firmowym.

Dostosuj salda gotówkowe na koncie firmowym, dodając odsetki lub odejmując miesięczne opłaty i opłaty za debet.

Aby to zrobić, firmy muszą wziąć pod uwagę opłaty bankowe, kontrole NSF i błędy w księgowości.

  • Opłaty bankowe to opłaty za usługi i opłaty pobierane za przetwarzanie przez bank operacji na rachunku bieżącym przedsiębiorstwa. Może to obejmować miesięczne opłaty lub opłaty za przekroczenie kwoty konta. Muszą zostać odjęte z twojego konta gotówkowego. Jeśli zarobiłeś jakieś odsetki od salda konta bankowego, należy je dodać do konta gotówkowego.
  • Czek NSF (niewystarczające środki) to czek, który nie został honorowany przez bank z powodu niewystarczających środków na rachunkach bankowych podmiotu. Oznacza to, że kwota czeku nie została zdeponowana na Twoim koncie bankowym i dlatego musi zostać potrącona z Twojego konta gotówkowego.
  • Błędy na koncie kasowym skutkują wprowadzeniem nieprawidłowej kwoty lub pominięciem kwoty w zapisach. Korekta błędu zwiększy lub zmniejszy stan konta gotówkowego w księgach.

4. PORÓWNAJ WAGI

Po skorygowaniu sald zgodnie z bankiem i księgami skorygowane kwoty powinny być takie same. Jeśli nadal nie są równi, będziesz musiał ponownie powtórzyć proces pojednania.

Gdy salda są równe, firmy muszą przygotować zapisy księgowe w celu dostosowania salda na książki.

Jak często należy uzgadniać swoje konto bankowe?

Najlepiej uzgadniać konto bankowe za każdym razem, gdy otrzymujesz wyciąg z banku. Robią to często pod koniec każdego miesiąca, co tydzień, a nawet pod koniec każdego dnia przez firmy, które mają dużą liczbę transakcji.

Przed procesem uzgadniania firma powinna upewnić się, że zarejestrowała wszystkie transakcje do końca wyciągu bankowego. Firmy korzystające z usług bankowości internetowej mogą pobierać wyciągi bankowe w celu zwykłego procesu uzgadniania, zamiast ręcznie wprowadzać informacje.

Jaki jest cel pojednania bankowego?

Proces uzgadniania bankowego ma kilka zalet, w tym:

  • Wykrywanie błędów, takich jak podwójne płatności, nieodebrane płatności, błędy obliczeniowe itp.
  • Śledzenie i dodawanie opłat bankowych i kar w księgach
  • Wykrywaj fałszywe transakcje i kradzieże
  • Śledzenie zobowiązań i należności firmy

Uzgodnienie bankowe wykonane za pomocą oprogramowania księgowego jest łatwiejsze i bezbłędne. Transakcje bankowe są importowane automatycznie, co umożliwia dopasowanie i kategoryzowanie dużej liczby transakcji jednym kliknięciem przycisku. To sprawia, że ​​proces uzgadniania bankowego jest wydajny i możliwy do kontrolowania.