500 plus ratuje budżety Polaków. Gdyby nie gotówka od rządu, dochody rosłyby wolniej niż w 2015 r.

Dom - Finanse - 500 plus ratuje budżety Polaków. Gdyby nie gotówka od rządu, dochody rosłyby wolniej niż w 2015 r.

02.08.2019-594 widoki -Finanse

Gdyby nie 500 plus, dochody Polaków rosłyby wolniej aniżeli w 2015 r.

500 oraz ratuje nasze budżety. Trudno interpretować najnowsze dane Narodowego Banku Polskiego o wzroście dochodów Polaków w III kw. 2016 r. Z jednej strony należałoby się cieszyć, bo nasze budżety realnie powiększyły się na temat 5, 9 proc. dwanaście miesięcy do roku. Z pozostałej jednak strony za lwią część tej dynamiki współgra gotówka od rządu Beaty Szydło.

Jest to o tyle niepokojące, iż spadki nastąpiły w odmiennych składowych wzrostu - rozchodzi o pracę najemną (czyli m. in. nasze zarobku zasadnicze, dodatki do gaży, premie itd. ) i tzw. nadwyżkę operacyjną, czyli dochód z aktywności prywatnych przedsiębiorców (osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą).

Gdyby nie 500 dodatkowo, dochody Polaków rosłyby później niż w 2015 r.

Co dokładnie przedstawiają informacje Narodowego Banku Polskiego? Oddajmy głos ekonomistom Banku:

Realne dochody sektora gospodarstw domowych wzrosły rok do roku o 5, dziewięć proc. oraz o 0, 8 proc. kwartał do kwartału po usunięciu wahań sezonowych. Wzrost realnych dochodów opierał się w sporej mierze na wysokiej dynamice świadczeń społecznych, w której dominującą rolę odgrywały należności w zakresie programu Rodzina pięć stów Plus.

Odpowiadają ów lampy za 3, 2 punktów procentowych wzrostu dochodów. Równolegle obniżyła się dynamika przychodów z pracy najemnej oraz nadwyżki operacyjnej – sektora tworzących większą część agregatu.

Tyle NBP. Gdyby nie świadczenie 500 dodatkowo, dynamika dochodów byłaby mniejsza niż w ubiegłych czasach. Tak to prezentuje się na wykresie:

Foto: NBP

Wzrosy dochodów poza pięćset plus są gorsze. Z jakiego powodu?

Jeśli więc wykreślilibyśmy ze statystki program Rodzina pięćset plus, nasze dochody rosłyby znacznie gorzej (co wydaje się być dość niepokojącym zjawiskiem). Dlaczego? Zacznijmy od pierwszego winowajcy, czyli wolniejszego wzrostu przychodów z pracy najemnej, innymi słowy m. in. naszych wynagrodzeń.

Według NBP, w III kw. 2016 r. wzrosły one na temat 3, 3 proc. r/r - o 0, jedenastu punktu procentowego mniej niźli w poprzednim kwartale. Jak podkreśla Bank, ta kategoria dochodów stanowi ponad 40 proc. naszego budżetu do odwiedzenia dyspozycji z obciążeniami (tj. pracowniczą składką na ubezpieczenia i podatkami). Co większą ilość, ok. 50 proc. gospodarstw domowych (badanie Budżetów Domach z 2015 r. ) utrzymuje się przede każdemu z pracy najemnej.

Ekonomiści banku centralnego nie mają również dobrych danych na później:

Dane cząstkowe za IV kw. 2016 r. wskazują na stopniowe spowolnienie dynamiki wynagrodzeń, w szczególności w ujęciu realnym, co jest przesłanką dla niższych wzrostów tego komponentu po najbliższym okresie.

Drugi winowajca to dochody spośród nadwyżki operacyjnej brutto. Wzrosły one jedynie o 1-wszą, 1 proc. Po raporcie czytamy, że od czasu początku 2015 r. trend w tej kategorii jest spadkowy. Dochody z nadwyżki stanowią ponad 30 proc. dochodów do dyspozycji Polaków w naszym kraju, choć, według Instytucji finansowej, "tylko w ok. 9, 5 proc. gospodarstw domowych co najmniej jeden z członków czerpał dochody z pracy na własny rachunek".

Innymi słowy, zyski Polaków, którzy sami samemu są sterem, żaglem i okrętem nie rosną naprawdę szybko, jak oczekiwaliby tego ekonomiści.

Dostajesz 500 zł na dziecko? Śmielej patrzysz w przyszłość

Co fascynujące, jak pisze również NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO, przy rekordowo wysokich odczytach wskaźników koniunktury konsumenckiej, Bank dostrzega przejawy ich stopniowego wyhamowania.

Nadal najwięcej optymizmu, jeśli chodzi na temat perspektywy konsumpcji, wykazują gospodarstwa domowe otrzymujące świadczenia po ramach programu Rodzina pięć stów Plus.

Pozostałe gatunki gospodarstw domowych charakteryzuje niższy optymizm co do aktualnej i przyszłej sytuacji gospodarki kraju, zarówno co do pułapu, jak i odnośnie do skłonności.

Związane z