Pilnie obserwowany przez rynki współczynnik cen w Polsce spadł

Dom - Finanse - Pilnie obserwowany przez rynki współczynnik cen w Polsce spadł

06.09.2019-505 widoki -Finanse

Inflacja bazowa w lutym 2018 r. - NBP

Wzrost cen w Naszym kraju to jeden z podstawowych wskaźników, branych pod obserwację przez Radę Polityki Pieniężnej dot. wzrostu stóp procentowych. Jednym spośród jej rodzajów wydaje się być inflacja bazowa, czyli rozwój cen po wyłączeniu najbardziej labilnych cen żywności jak i również energii. Wyniosła ona przy lutym 0, 8 proc. wobec 1, 0 proc. w styczniu - podał NBP.

Wskaźnik CPI (czyli inflacja wraz wraz z żywnością i energią) podawany przez GUS wyniósł przy lutym zaledwie 1, 4 proc. Inflacja jest niesłychanie specyficznym wskaźnikiem na rynku. Dobrze, jak występuje, bo jest efektem rozwijającej się gospodarki (kiedy więcej zarabiamy, więcej wydajemy, a firmy mogą podnieść ceny. Wówczas i oni więcej osiągają, dzięki czemu mają nakłady na podnoszenie nam płac, inwestycje i rozwój). Fatalniej, kiedy jej nie posiada wcale (deflacja jest jedną z cech pełzającej gospodarki), albo kiedy jest zbytnio wysoka (wtedy ogranicza konsumpcję i naszą siłę nabywczą). Inflacja sama w sobie więc nie jest zła, ale musi być utrzymana w ryzach.

Inflacja bazowa w lutym 2018 r.

Inflacja bazowa jest o tyle ważna, iż pokazuje dobitnie, czy faktycznie wzrost cen w konkretnym kraju jest w danym czasie trwały (ponieważ ceny żywności i energii są bardzo podatne na zmiany metrów. in. ze względu na czynniki globalne). Ona również jest jednym z głównych składników, mówiących bankowi centralnemu, czy już czas czas na zacieśnianie polityki monetarnej, czy nie. Jak inflacja wyglądała w lutym 2018 r.? Spójrzmy.

W relacji rok kalendarzowy do roku inflacja:

- po wyłączeniu cen administrowanych (podlegających inspekcji państwa) wyniosła 1, 5 proc., wobec 2, 1 proc. miesiąc wcześniej;

- po wyłączeniu wartości najbardziej zmiennych wyniosła 1-wszą, 2 proc., wobec 1-wszą, 1 miesiąc wcześniej;

- po wyłączeniu wartości żywności i energii wyniosła 0, 8 proc., względem 1, 0 miesiąc wcześniej;

- tzw. 15-proc. średnia obcięta, która eliminuje wpływ 15 proc. koszyka cen o najmniejszej jak i również największej dynamice, wyniosła jednej, 3 proc., wobec jednej, 5 proc. miesiąc uprzednio.

"Do obniżenia inflacji przyczynił się głównie zmniejszenie cen żywności (głównie cen warzyw), spadek cen ciepła (paliw do prywatnych środków transportu), jak również spadek cen usług (niższe ceny opłat abonamentowych u jednego z operatorów komórkowych i niższe opłaty u jednego z dostawców telewizji cyfrowej)" - napisano w komentarzu.

Inflacja bazowa wydaje się być ważna. Dlaczego? Tłumaczy również sam NBP

Sam NBP przypomniał również, że co miech wylicza cztery wskaźniki inflacji bazowej, co pomaga uchwycić charakter inflacji w Naszym narodzie.

Wskaźnik CPI wskazuje średni ruch cen całego, dużego koszyka dóbr kupowanych przez konsumentów. Przy wyliczaniu wskaźników inflacji bazowej analizie poddawane są zmiany wartości w różnych segmentach owego koszyka.

To pozwala lepiej identyfikować źródła inflacji i trafniej prognozować jej przyszłe tendencje. Pozwala również określić, w jakim stopniu inflacja jest trwała, a w jakim jest kształtowana np. przez krótkotrwałe skoki cen, wywołane nieprzewidywalnymi czynnikami.

"Najczęściej używanym przez analityków wskaźnikiem jest wskaźnik inflacji po wyłączeniu cen żywności i energii. Pokazuje on ruch cen, w które polityka pieniężna prowadzona przez bank centralny ma relatywnie duży wpływ. Ceny energii (w tym paliw) ustalane są bowiem odrzucić na rynku krajowym, jednak na rynkach światowych, czasem również pod wpływem spekulacji. Ceny żywności w sporej mierze zależą m. in. od pogody i aktualnej sytuacji na krajowym i światowym rynku rolnym" - podaje NBP.

Związane z