Finanse międzynarodowe: teoria i polityka

Category: Stopy Procentowej
17 lutego 2021

Steve Suranovic, George Washington University

Rok praw autorskich: 2010

ISBN 13: 9781936126460

Dostępne formaty

 • PDF

Warunki użytkowania

Recenzje

Sprawdzone przez Yihong Xiao, adiunkta, Bridgewater State University w dniu 29.06.2020

Ten podręcznik zawiera dokładne wyjaśnienia różnych tematów, takich jak nierównowaga handlowa, systemy kursów walutowych, IRP i PPP itp. Jednak nie obejmuje zarządzania ryzykiem kursowym, które jest główną częścią, którą zwykle omawiam na moim kursie. Czytaj więcej

Sprawdzone przez Yihong Xiao, adiunkta, Bridgewater State University w dniu 29.06.2020

Ocena kompleksowości: 3 zobacz mniej

Ten podręcznik zawiera dokładne wyjaśnienia różnych tematów, takich jak nierównowaga handlowa, systemy kursów walutowych, IRP i PPP itp. Jednak nie obejmuje zarządzania ryzykiem kursowym, które jest główną częścią, którą zwykle omawiam na moim kursie.

Ocena dokładności treści: 5

Treść jest dokładna i bezstronna.

Ocena trafności / trwałości: 4

Wiele tabel w tym podręczniku wymaga aktualizacji o bardziej aktualne dane. Z podanym linkiem powinno to być stosunkowo łatwe. Byłoby pożądane, aby autor mógł włączyć do dyskusji nad podręcznikiem nowsze kwestie, takie jak „wojna handlowa, „Brexit itp.

Klarowność: 5

Podręcznik jest dobrze napisany i zawiera wiele przykładów wyjaśniających żargon / terminologię techniczną.

Ocena spójności: 5

Tekst jest wewnętrznie spójny. Stopniowo buduje koncepcje potrzebne do przyszłych rozdziałów.

Ocena modułowości: 5

Tekst jest podzielony na rozdziały i podrozdziały. W każdym podrozdziale zaczyna się od celów nauczania, a kończy na kluczowych wnioskach i ćwiczeniach. Profesorowie powinni być w stanie usunąć niektóre tematy i przeorganizować je, aby spełnić własne cele dydaktyczne.

Ocena organizacji / struktury / przepływu: 5

Tematy są zorganizowane w logiczny i przejrzysty sposób.

Ocena interfejsu: 4

Niektóre wykresy wymagają edycji, aby uniknąć dzielenia tekstu (np. Str. 117). Niektóre równania są niewyraźne (np. S. 200).

Ocena błędów gramatycznych: 5

Nie ma większych błędów gramatycznych.

Ocena trafności kulturowej: 5

Tekst nie jest wrażliwy kulturowo ani obraźliwy.

Ten podręcznik wymaga aktualizacji, aby uwzględnić bieżące problemy na międzynarodowych rynkach finansowych. Zawiera dobre przykłady wyjaśniające niektóre główne pojęcia. Przypisałbym go jako podręcznik uzupełniający w mojej klasie, ale nie mogę go używać jako podręcznika wymaganego z następujących powodów: 1. brakuje w nim kilku ważnych tematów (zarządzanie ryzykiem kursowym), które omawiamy na zajęciach, 2. nie są dostarczane z wszelkimi zasobami instruktora, takimi jak bank testów, podręczniki instruktorskie, slajdy PowerPoint itp.

Sprawdzone przez Linę Zhou, profesora nadzwyczajnego, Augustana College w dniu 13.11.18

Podręcznik obejmuje prawie wszystkie treści, które zwykle omawiam na zajęciach z międzynarodowych finansów. Chciałbym, żeby zawartość konkretnego rozdziału / sekcji była bardziej wyczerpująca. Na przykład w przypadku rachunku bilansu płatniczego wolę studentów. Czytaj więcej

Sprawdzone przez Linę Zhou, profesora nadzwyczajnego, Augustana College w dniu 13.11.18

Ocena kompleksowości: 4 Zobacz mniej

Podręcznik obejmuje prawie wszystkie treści, które zwykle omawiam na zajęciach z międzynarodowych finansów. Chciałbym, żeby zawartość konkretnego rozdziału / sekcji była bardziej wyczerpująca. Na przykład w przypadku rachunku bilansu płatniczego wolę, aby studenci widzieli ramy MFW obejmujące cztery kategorie oraz ogólną definicję wpisów debetowych i kredytowych. Autor podał dobry, wszechstronny przykład.

Ocena dokładności treści: 5

Znalazłem tylko kilka literówek.

Ocena trafności / trwałości: 4

W podręczniku wykorzystano przykłady i najnowsze dane, aby zademonstrować modele teoretyczne, które są łatwe do zrozumienia, ale wymagają większej liczby aktualizacji. Źródła danych są wymienione w podręczniku, więc aktualizacja nie jest trudna, ale może wpłynąć na argumenty.

Klarowność: 5

Tekst jest bardzo czytelny. Przykłady sprawiają, że trudne koncepcje i modele są zrozumiałe w przyjemny sposób. Tekst wyjaśnił również nieporozumienia widziane w mediach i utrzymywane przez uczniów. Dobra robota!

Ocena spójności: 5

Tekst jest wewnętrznie spójny pod względem terminologii i ram. Płynie.

Ocena modułowości: 3

Tekst jest wystarczająco podzielny. Mogę nawet połączyć niektóre sekcje.

Ocena organizacji / struktury / przepływu: 5

Tematy w tekście są przedstawione w logiczny i przejrzysty sposób. Jest to łatwe do naśladowania.

Ocena interfejsu: 5

Tekst nie zawiera istotnych błędów dotyczących interfejsu.

Ocena błędów gramatycznych: 5

Nie ma większych błędów gramatycznych.

Ocena trafności kulturowej: 5

Tekst jest uczciwy i obiektywny, w ogóle nie jest obraźliwy kulturowo.

Ta książka jest bardziej czytelna dla studentów niż ta, z której korzystałem na moich zajęciach z finansów międzynarodowych w ciągu ostatnich 10 lat. Nie jest mocno modelowy i nie jest też czysto narracyjny. Zawiera logiczną kolejność głównych tematów w finansach międzynarodowych. Wykorzystuje najnowsze dane do zademonstrowania pojęć i relacji. Moje zastrzeżenia są następujące: 1. Tematy są podzielone na zbyt małe / krótkie sekcje, aby dyskusja mogła być kontynuowana. 2. Żałuję, że nie ma banku testowego. Na razie chciałbym przypisać uczniom kilka rozdziałów / sekcji do przeczytania, a następnie przedyskutowania na zajęciach, ale nie mogę całkowicie przejść do tej książki jako wymaganego podręcznika.

Sprawdzone przez Marka Gibsona, profesora klinicznego, Washington State University w dniu 20.06.2017

Tekst jest dość obszerny. Obejmuje wszystkie główne obszary finansów międzynarodowych i wykorzystuje standardowe koncepcje i modele ekonomiczne. Myślę, że studentom spodobałby się rozdział omawiający skutki nierównowagi handlowej dla dobrobytu. Czytaj więcej

Sprawdzone przez Marka Gibsona, profesora klinicznego, Washington State University w dniu 20.06.2017

Ocena kompleksowości: 4 Zobacz mniej

Tekst jest dość obszerny. Obejmuje wszystkie główne obszary finansów międzynarodowych i wykorzystuje standardowe koncepcje i modele ekonomiczne. Myślę, że rozdział omawiający skutki nierównowagi handlowej dla dobrobytu, dobrze zrobiony z jasnymi przykładami, spodobałby się uczniom. Ci, którzy są zainteresowani szczegółami samego rynku walutowego, będą musieli poszukać gdzie indziej. Podczas gdy parytet stóp procentowych jest podzielony na rozdział, pojęcie parytetu stóp procentowych jest wspomniane tylko w ćwiczeniu. Zaskoczyło mnie, że nie wspomniano o niemożliwej trójcy czy tryemacie, mimo że tekst poświęcił wiele uwagi ograniczeniom, jakie reżim stałego kursu walutowego nakłada na autonomię monetarną. Sam tekst nie posiada spisu treści, ale jest on dostępny w zakładkach pliku pdf. Tekst nie posiada glosariusza,ale plik pdf jest łatwy do wyszukania. Nie widziałem żadnych dodatkowych zasobów dla instruktorów, takich jak podręcznik instruktora, bank testów czy slajdy z wykładów.

Ocena dokładności treści: 5

Treść jest ogólnie dokładna, z wyjątkiem drobnych literówek i zapewnia wyważone, bezstronne podejście do głównych problemów.

Ocena trafności / trwałości: 4

Tekst koncentruje się przede wszystkim na głównych koncepcjach ekonomicznych, co zapewnia mu długowieczność. Dane użyte w tekście sięgają około 2008 roku. Jednak w większości przypadków istnieją działające linki do źródeł danych w pliku pdf, które pozwoliłyby czytelnikowi na uzyskanie zaktualizowanych danych bez większych kłopotów. Byłoby miło, gdybyśmy mieli więcej informacji na temat ostatnich problemów, aby tekst był bardziej istotny dla uczniów.

Klarowność: 5

Tekst jest jasny i dobrze napisany z wieloma przydatnymi przykładami.

Ocena spójności: 5

Tekst jest wewnętrznie spójny. Opracowanym i stosowanym podejściem makroekonomicznym jest model AA-DD. Tekst stopniowo rozwija się do tego modelu i konsekwentnie go stosuje.

Ocena modułowości: 5

Wszystkie rozdziały są podzielone na krótkie sekcje, co ułatwia wybór tematów w ramach rozdziału. Wiele rozdziałów opiera się na modelu AA-DD, który jest następnie stosowany w wielu rozdziałach, więc nie byłoby dobrym pomysłem całkowite pominięcie któregokolwiek z głównych bloków konstrukcyjnych.

Ocena organizacji / struktury / przepływu: 5

Tematy są ułożone w naturalny sposób i dobrze ze sobą łączą.

Ocena interfejsu: 1

Moim głównym problemem związanym z książką jest interfejs. Tekst, tabele i ryciny w pliku pdf nie są sporządzone w bardzo profesjonalny sposób. Uważam, że jest to znaczące rozproszenie uwagi i myślę, że naprawdę wyłączyłoby to uczniów. Graficzne analizy i równania w takim tekście są szczególnie ważne, ale nie są tutaj jasno przedstawione. Równania albo są niepoprawnie złożone, albo są niewyraźne. Może to stanowić poważną przeszkodę dla uczniów, z których wielu nie lubi równań. Diagramy pozostawiają wiele do życzenia i myślę, że uczniowie mieliby problem ze śledzeniem trójwymiarowych diagramów modelu AA-DD.

Ocena błędów gramatycznych: 5

Nie ma większych problemów gramatycznych z tekstem.

Ocena trafności kulturowej: 5

Tekst nie jest nieczuły kulturowo ani w żaden sposób obraźliwy.

Uważam, że sama treść jest wysokiej jakości, ale wahałbym się przed przypisaniem tej książki studentom ze względu na poważne problemy z interfejsem.

Spis treści

 • Rozdział 1: Wstępne zagadnienia finansowe: aktualne wzorce, przeszła historia i instytucje międzynarodowe
 • Rozdział 2: Dochód narodowy i rachunki bilansu płatniczego
 • Rozdział 3: Cała prawda o nierównowagach handlowych
 • Rozdział 4: Rynki walutowe i stopy zwrotu
 • Rozdział 5: Parytet stóp procentowych
 • Rozdział 6: Parytet siły nabywczej
 • Rozdział 7: Określenie stopy procentowej
 • Rozdział 8: Wyznaczanie wyników krajowych
 • Rozdział 9: Model AA-DD
 • Rozdział 10: Skutki polityki przy zmiennych kursach wymiany
 • Rozdział 11: Stałe kursy wymiany
 • Rozdział 12: Skutki polityki przy stałych kursach wymiany
 • Rozdział 13: Stałe a zmienne kursy wymiany

O książce

Teoria i polityka finansów międzynarodowych opierają się na przekonaniu Steve’a Suranovica, że ​​aby zrozumieć ekonomię międzynarodową, studenci muszą nauczyć się, jak modele ekonomiczne są stosowane do rzeczywistych problemów. Prawdą jest, co mówią, że „ekonomiści robią to za pomocą modeli. Dzieje się tak, ponieważ modele ekonomiczne zapewniają wgląd w świat, którego po prostu nie można uzyskać wyłącznie poprzez dyskusję na temat problemów.

Międzynarodowa teoria i polityka finansów tworzy ujednolicony model międzynarodowej makroekonomii. Tekst zawiera szczegółowe opisy głównych zmiennych makroekonomicznych, obejmuje teorie parytetu stóp procentowych i parytetu siły nabywczej przy ustalaniu kursu walutowego, wyczerpująco analizuje zalety i wady nierównowagi handlowej oraz przedstawia dobrze znany model AA-DD do badania skutki polityki fiskalnej i pieniężnej zarówno przy stałym, jak i elastycznym kursie walutowym.

Modele są opracowywane nie przy użyciu zaawansowanej matematyki, ale raczej poprzez przeprowadzenie uczniów przez szczegółowy opis wpływu założeń modelu na jego wnioski. Ale co ważniejsze, każdy model i teoria jest powiązany z rzeczywistymi problemami politycznymi.

Tekst finansowy ma następujące unikalne cechy: o Rozpoczyna się historycznym przeglądem międzynarodowej makroekonomii, aby zapewnić kontekst dla teorii. o Kończy się szczegółowym omówieniem zalet i wad systemów stałego i płynnego kursu walutowego. o Zawiera obszerne spojrzenie na problem nierównowagi handlowej. Czytelnicy uczą się technik oceny, czy deficyt handlowy danego kraju (lub jego nadwyżka) jest niebezpieczny, korzystny czy łagodny. o Wyjaśnia, w jaki sposób parytet siły nabywczej jest wykorzystywany do porównań dochodów między krajami. o Zawiera jasne i szczegółowe wyjaśnienia dotyczące modelu AA-DD. o Stosuje model AA-DD, aby zrozumieć wpływ polityki pieniężnej i fiskalnej na PKB, kurs walutowy i bilans handlowy.

Teoria i polityka finansów międzynarodowych Steve’a Suranovica jest przeznaczona na semestralny kurs finansów międzynarodowych. Po marcu 2010 r. Możesz sprawdzić całą książkę online lub poprosić o egzemplarz na biurko.

O współautorach

Autor

Steve Suranovic jest profesorem nadzwyczajnym ekonomii i spraw międzynarodowych na George Washington University (GW) w Waszyngtonie. Ma doktorat z ekonomii na Cornell University i licencjat z matematyki na University of Illinois w Urbana-Champaign. Od ponad dwudziestu lat wykłada handel międzynarodowy i finanse w GW oraz jako adiunkt w programie Cornell University w Waszyngtonie. Jesienią 2002 roku wykładał na Uniwersytecie Syczuan w Chengdu w Chinach jako wykładowca wizytujący Fulbrighta. Prowadził klasę GW na Uniwersytecie Fudan w Szanghaju latem 2009 i 2010. W ramach Departamentu Stanu USA przemawiał także do biznesu, rządu i środowisk akademickich w Japonii, Malezji, na Filipinach, w Chinach i Mongolii. programy mówcy.

Jego badania koncentrują się na dwóch obszarach: międzynarodowej polityce handlowej i ekonomii behawioralnej. W odniesieniu do zachowania analizuje, dlaczego ludzie decydują się robić rzeczy, które wielu obserwatorów uważa za irracjonalne. Przykłady obejmują uzależnienie od papierosów, cykliczne odchudzanie i anoreksję. Jego badania pokazują, że niebezpieczne zachowania można wyjaśnić jako wynik rozsądnego i racjonalnego ćwiczenia optymalizacyjnego. W odniesieniu do polityki handlowej jego badania mają na celu ujawnienie mocnych i słabych stron argumentów wspierających różne opcje polityczne. Celem jest odpowiedź na pytanie, jaką politykę handlową powinien wdrożyć kraj? Mówiąc bardziej ogólnie, stosuje metodę analizy ekonomicznej w celu określenia polityk, które mogą uzyskać najbardziej powszechne poparcie.

Jego książka Umiarkowany kompromis: wybór polityki ekonomicznej w erze globalizacji ukaże się jesienią 2010 r. Palgrave Macmillan. Przedstawia w niej krytykę obecnych metod oceny i wyboru polityk oraz sugeruje prostą, opartą na zasadach i umiarkowaną alternatywę.

Centrum Otwartej Edukacji | 330 Wulling Hall | 86 Pleasant St SE | Minneapolis, MN 55455 USA

College of Education and Human Development | Uniwersytet w Minnesocie

Polityka prywatnościO ile nie zaznaczono inaczej, zawartość tej witryny jest objęta licencją Creative Commons Attribution 4.0