FBAR (raportowanie rachunków za granicą)

Category: Jeśli Twój
17 lutego 2021

Raportowanie zagranicznych rachunków bankowych i IRS

Sprawozdawczość na zagranicznych rachunkach bankowych: W 2020 r. Zasady sprawozdawczości na zagranicznych rachunkach bankowych IRS nadal ewoluują. Ponieważ IRS zajmuje agresywne stanowisko, jeśli chodzi o zgodność rachunków zagranicznych, ważne jest, aby zachować zgodność z raportowaniem offshore, aby uniknąć kar na morzu. Jednym z najpowszechniejszych rodzajów raportowania rachunków zagranicznych są rachunki w bankach zagranicznych. Chociaż FBAR jest najczęściej stosowanym formularzem zgłaszania zagranicznych rachunków bankowych, istnieje kilka innych formularzy sprawozdawczych, takich jak FATCA Form 8938 i PFIC Reporting Form 8621.

Wprowadzenie do sprawozdawczości FBAR i zagranicznych rachunków bankowychZasady raportowania rachunków w bankach zagranicznych są złożone. Obejmuje prawie każdy rodzaj zagranicznych rachunków bankowych, w tym: rachunki czekowe, rachunki oszczędnościowe, depozyty stałe, rachunki giełdowe i rachunki inwestycyjne w banku lub innej zagranicznej instytucji finansowej (FFI). Jeśli Twój bank zagraniczny również wystawia polisy na życie, może to również wymagać zgłoszenia. Jeśli w poprzednich latach nie złożyłeś odpowiednich zgłoszeń, zechcesz wziąć pod uwagę FBAR Amnesty, a nie tylko zacząć zgłaszać sprawę, co można uznać za nielegalne ciche ujawnienie.

Sprawozdawczość dotycząca zagranicznych rachunków bankowych może wymagać ujawnienia jednego lub kilku różnych międzynarodowych formularzy sprawozdawczych. Istnieje wiele różnych form opracowanych przez IRS, a niektóre z nich są bardziej złożone niż inne. Dwie najbardziej podstawowe formy to FBAR i Form 8938.

FBAR (formularz FinCEN 114)FBAR jest technicznie nazywany formularzem FinCEN 114. Jest również nazywany „formularzem raportowania zagranicznego rachunku bankowego lub „formularzem sprawozdawczości banku zagranicznego i rachunku finansowego. Formularz został opracowany w latach 70. XX wieku w celu wspierania inicjatyw AML (Anti-Money Laundering). Wraz z niedawnym wprowadzeniem formularza FATCA 8938, IRS znacznie zwiększył egzekwowanie sprawozdawczości FBAR. Każdego roku, w którym osoba ze Stanów Zjednoczonych ma roczną łączną sumę rachunków zagranicznych przekraczającą 10 000 USD w dowolnym dniu roku, jest ona zobowiązana do złożenia formularza FBAR.

Opracowaliśmy różne artykuły, które pomogą Ci w tym, w tym:

Jeśli dana osoba nie złoży na czas FBAR, może zostać ukarana znacznymi grzywnami i karami – których można ogólnie uniknąć lub złagodzić, zgłaszając się do jednego z programów amnestii FBAR.

Formularz 8938Formularz 8938 został opracowany zgodnie z FATCA. FATCA to ustawa o przestrzeganiu przepisów podatkowych dotyczących rachunków zagranicznych. Celem prawa jest wyeliminowanie oszustw zagranicznych i nieujawniania zagranicznych pieniędzy do IRS. W szczególności formularz służy do zgłaszania określonych zagranicznych aktywów finansowych, które zazwyczaj obejmują rachunki bankowe.

Opracowaliśmy różne artykuły, które pomogą Ci w tym, w tym:

Chociaż te formularze są podobne, nie wykluczają się wzajemnie, a niektórzy ludzie będą musieli składać oba formularze każdego roku. Wymogi dotyczące sprawozdawczości dla formularza 8938 są bardziej kompleksowe niż FBAR, ale istnieją inne wymagania dotyczące progów dla złożenia 8938. W przeciwieństwie do FBAR, który jest wymogiem prostego progu + 10 000 USD.

Inne międzynarodowe formularze sprawozdawczePodczas gdy FBAR i formularz 8938 to dwa najczęściej używane międzynarodowe formularze sprawozdawcze dla zagranicznych rachunków bankowych, IRS opracował kilka innych formularzy, aby wszystko było ładne i skomplikowane.

Posłuchaj innych mniej popularnych, ale równie irytujących formularzy, które możesz złożyć:

Formularz 3520 Formularz 3520 służy do zgłaszania zagranicznych prezentów, spadków i niektórych dystrybucji powiernictwa. Wymagania dotyczące progów raportowania różnią się w zależności od wartości otrzymanych pieniędzy oraz tego, czy pieniądze pochodziły od osoby, firmy czy trustu.

Formularz 3520-A Formularz 3520-A służy do zgłaszania trustów zagranicznych. Zgłaszanie zagranicznych trustów jest stosunkowo złożone i może również obejmować zagraniczne rachunki, które fundusz posiada.

Formularz 5471 Formularz 5471 służy do zgłaszania własności lub udziałów w zagranicznej korporacji. Formularz 5471 wymaga zrozumienia zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych, takich jak aktywa, pasywa i udziały.

Formularz 8865 Formularz 8865 służy do zgłaszania własności lub udziałów w zagranicznej spółce partnerskiej. Formularz 8865 wymaga również zrozumienia zasad księgowości, takich jak aktywa, pasywa i akcje.

Formularz 8621 Formularz 8621 służy do zgłaszania PFIC (pasywnych zagranicznych firm inwestycyjnych). Reguły raportowania 8621 stały się z czasem bardziej złożone, a jeśli w grę wchodzą nadmierne rozkłady, może to stać się nieskończenie bardziej skomplikowane.

Specjalizujemy się w usprawnionym i dobrowolnym ujawnianiu informacji za granicą

Nasza firma specjalizuje się wyłącznie w podatkach międzynarodowych, a konkretnie w ujawnianiu informacji zagranicznych IRS .

Jesteśmy firmą docelową dla innych prawników, doradców zawodowych, zarejestrowanych agentów, księgowych i finansistów na całym świecie. Nasi prawnicy pracowali z tysiącami klientów w sprawach dotyczących ujawniania informacji na morzu, w tym FATCA i FBAR.

Każda sprawa jest prowadzona przez Certyfikowanego Specjalistę ds. Prawa Podatkowego z 20-letnim doświadczeniem, a całość sprawy (podatkowej i prawnej) załatwiamy na miejscu w naszym zespole .

* Należy uważać na naśladowcze firmy podatkowe i firmy prawnicze, które wprowadzają opinię publiczną w błąd co do swoich referencji i doświadczenia.

Mniej niż 1% prawników podatkowych w całym kraju to certyfikowani specjaliściNasz główny prawnik jest jednym z mniej niż 350 prawników (z ponad 200 000 praktykujących prawników w Kalifornii), którzy uzyskali poświadczenie Certified Tax Law Specialist. Poświadczenie jest przyznawane mniej niż 1% Prawników.

Najnowsze informacje o przypadkach
  • Reprezentowaliśmy klienta w 8-cyfrowym ujawnieniu obejmującym 7 krajów.
  • Reprezentowaliśmy zamożnego klienta, aby ułatwić złożoną ekspatriację z ujawnieniem informacji za granicą.Reprezentowaliśmy rodzinę z zagranicy, wprowadzając wiele firm i inwestycji osobistych do amerykańskich przepisów podatkowych i zagranicznych.Przejęliśmy sprawę od małej firmy, która bezskutecznie zgłosiła wielu klientów do IRS Offshore Disclosure.Z powodzeniem zakończyliśmy kilka ostatnich ujawnień dla klientów z aktywami o wartości od 50 000 USD do 7 000 000 USD +.Jak zatrudnić doświadczonego doradcę zagranicznego?Ogólnie rzecz biorąc, doświadczeni prawnicy w tej dziedzinie będą mieli następujące referencje / doświadczenie:

    • 20-letnie doświadczenie jako praktykujący prawnik
    • Rozległe procesy sądowe, audyt o wysokiej stawce i doświadczenie w procesach Certyfikowany specjalista ds. Prawa podatkowego Magister prawa podatkowego (LL.M.) Podwójnie licencjonowany jako EA (zarejestrowany agent) lub CPA Chcesz dowiedzieć się więcej o naszej firmie?Bez względu na to, gdzie na świecie mieszkasz, nasz międzynarodowy zespół podatkowy może zapewnić zgodność z zagranicznym urzędem skarbowym IRS.

      Specjalizujemy się w FBAR i FATCA. Skontaktuj się z naszą firmą już dziś, aby uzyskać pomoc w uzyskaniu zgodności.