Co to znaczy mieć niską zdolność kredytową?

17 lutego 2021

Wiele osób uważa, że ​​społeczeństwo patrzy na nich z góry z powodu złej oceny zdolności kredytowej. Niestety, w większości jest to prawdziwe stwierdzenie. Czasami może to być niesprawiedliwe, ponieważ istnieje wiele powodów, dla których ktoś mógł zniszczyć ich kredyt. Na przykład rachunki za leczenie lub utrata pracy mogą postawić kogoś w trudnej sytuacji finansowej. A może ktoś popełniał błędy lub zachowywał się nieodpowiedzialnie, gdy był młody. W rzeczywistości problemy kredytowe są łatwe do zdobycia i nie znikają łatwo; zazwyczaj pozostają w raporcie kredytowym przez długi czas.

Jeśli masz złą historię kredytową, nie jest ważne, jak się tam dostałeś, ale ważne jest, aby zrozumieć, co składa się na twoją historię kredytową i jak ocena kredytowa może wpłynąć na twoją zdolność do wykonywania ruchów finansowych w przyszłości. Znajomość tych informacji może pomóc w podjęciu właściwych działań, które pomogą naprawić kredyt i zbudować dobrą historię w przyszłości. Na początek możesz poznać podstawowe informacje na temat oceny zdolności kredytowej oraz trochę terminologii związanej z raportowaniem zdolności kredytowej.

Jaka jest różnica między oceną kredytową a ratingiem kredytowym?

Wielu konsumentów uważa, że ​​ocena kredytowa i zdolność kredytowa to to samo. Chociaż są podobne, nie są dokładnie tym samym. Oceny kredytowe odnoszą się zazwyczaj do osób fizycznych, podczas gdy ratingi kredytowe są używane do oceny działalności. Istnieje kilka sposobów oceniania firm, ale najczęściej stosowany system oceny obejmuje oceny od AAA do D, co oznacza niewypłacalność. Ten system ratingowy służy do określania lub przewidywania zdolności kredytowej przedsiębiorstw oraz tego, czy jest prawdopodobne, że będą płacić rachunki na czas i zgodnie z warunkami. Trzy główne firmy oceniają biznes: Moody’s, Fitch oraz Standard and Poor.

Kredytodawcy mają możliwość oceny zdolności kredytowej osób fizycznych. Dzięki temu pożyczkodawcy mogą podejmować rozsądne decyzje, czy powinni udzielać kredytu. Większość pożyczkodawców stosuje ocenę FICO konsumenta, która może wynosić od 300 do 850. Im wyższy wynik, tym lepszy obraz kredytu.

Chociaż FICO jest najczęściej stosowanym systemem do określania zdolności kredytowej, trzy biura kredytowe śledzą Twoją historię kredytową: Experian, TransUnion i Equifax. Raporty, które generują, nie zawsze są identyczne, ponieważ gromadzone przez nich informacje mogą się różnić. Ponadto metody, których używają do obliczania wyniku, są różne, więc nie zdziw się, widząc zakres wyników.

Jak wpływa na Ciebie słaba zdolność kredytowa?

Jeśli twoja zdolność kredytowa jest niska, poniesiesz pewne negatywne skutki. Na przykład możesz nie być w stanie zakwalifikować się do kredytu hipotecznego lub innego rodzaju pożyczki, którego potrzebujesz. Jeśli otrzymałeś zgodę na pożyczkę ze złym kredytem, ​​najprawdopodobniej będziesz musiał zapłacić znacznie wyższe oprocentowanie. Może to znacznie zwiększyć miesięczną płatność i koszt przedmiotu, który kupujesz na dłuższą metę. Jeśli jednak masz duże zadłużenie na karcie kredytowej, czasami lepiej jest wziąć pożyczkę o wyższym oprocentowaniu, aby móc skonsolidować i spłacić swój dług.

Jeśli próbujesz uzyskać zgodę na kredyt hipoteczny, zła ocena kredytowa niekoniecznie powstrzyma Cię przed uzyskaniem pożyczki na zakup domu. Istnieją opcje dla pożyczkobiorców, którzy mają niższe wyniki, a różne produkty pożyczkowe mają różne wymagania, jeśli chodzi o ocenę zdolności kredytowej. Na przykład, aby otrzymać pożyczkę FHA, potrzebujesz minimalnej oceny kredytowej wynoszącej 580. Jeśli Twój wynik jest niższy, zostaniesz zaliczony do kategorii pożyczek zwanej „subprime. Najprawdopodobniej będzie to oznaczać, że twoja pożyczka ma wyższą stopę procentową i inne wymagania, takie jak wyższa minimalna zaliczka.

Aby zakwalifikować się do tak zwanej pożyczki konwencjonalnej, potrzebujesz minimalnej oceny kredytowej wynoszącej 620. Jeśli jesteś w stanie wpłacić 20% lub więcej zaliczki na swój dom, nie będziesz musiał płacić za prywatne ubezpieczenie kredytu hipotecznego ( PMI). W przypadku pożyczki FHA, jeśli wpłacisz minimalną zaliczkę w wysokości 3,5%, będziesz musiał zapłacić PMI przez cały okres trwania pożyczki. Jeśli jednak Twoja zaliczka wynosi 10% lub więcej, będziesz musiał zapłacić PMI tylko przez pierwsze 11 lat pożyczki, zanim automatycznie spadnie.

Jeśli mieszkasz na wsi, możesz uzyskać pożyczkę w USDA. Pożyczki USDA wymagają oceny kredytowej wynoszącej 620 lub więcej. Najlepsze jest to, że nie będziesz musiał wpłacać zaliczki w postaci pożyczki USDA, jeśli dom, który chcesz kupić, kwalifikuje się do tego, będąc na zatwierdzonym obszarze wiejskim. Jeśli jesteś weteranem, możesz mieć możliwość pożyczki VA. Podczas gdy różni pożyczkodawcy mają różne wymagania, większość pożyczkodawców wymaga wyniku w zakresie 620. W przypadku pożyczki VA zaliczka nie jest wymagana.

Jaki rodzaj informacji może wpłynąć na Twoją zdolność do zakwalifikowania się do kredytu hipotecznego?

Jeśli chodzi o uzyskanie kredytu hipotecznego, powinieneś wiedzieć, jakie informacje mogą wpłynąć na Twoją zdolność do zakwalifikowania się. Każdy pożyczkodawca, który rozważa przyznanie Ci kredytu hipotecznego, zajrzy do Twojej historii płatności, jeśli kiedykolwiek miałeś poprzedni kredyt hipoteczny. Jeśli spóźniłeś się z płatnościami, może to mieć negatywny wpływ, zwłaszcza jeśli spóźniłeś się kilka razy w okresie 12-24 miesięcy. Każdy pożyczkodawca ma inny zestaw kryteriów, ale masz pomysł.

Jeśli masz jakieś wyroki lub zastawy, najprawdopodobniej będziesz musiał je spłacić, zanim będziesz mógł otrzymać kredyt hipoteczny. Jeśli masz w przeszłości bankructwo lub wykluczenie, może minąć trochę czasu, zanim będziesz mógł uzyskać nowy kredyt hipoteczny.

Zrozumienie punktacji kredytowej

Ważne jest, aby dobrze zrozumieć, na czym polega Twoja zdolność kredytowa w porównaniu z innymi. Wyniki kredytowe mieszczą się w zakresach, które mogą dać ci ogólne pojęcie o tym, na czym stoisz. Oto przegląd zakresów zdolności kredytowej:

300-579: słaby kredyt lub nowy kredyt

580-620: Słaby do OK kredyt

621-740: Dobry kredyt

741+: Kredyt od bardzo dobrego do bardzo dobrego

Słaby kredyt lub nowy kredyt

Jeśli Twoja ocena kredytowa mieści się w przedziale słabych lub nowych kredytów, musisz podjąć pewne działania, aby zwiększyć swój kredyt, jeśli chcesz mieć możliwość uzyskania kredytu samochodowego, karty kredytowej lub kredytu hipotecznego. Jeśli w ogóle nie masz kredytu, możesz zacząć od zabezpieczonej karty kredytowej. Zabezpieczona karta będzie wymagała wpłaty depozytu pieniężnego jako zabezpieczenia karty. Pożyczkodawca ustali limit Twojej karty na podstawie kwoty depozytu. Jeśli nie dokonasz płatności wymaganych na karcie, pożyczkodawca po prostu wykorzysta Twój depozyt na pokrycie nieodebranej płatności. Pożyczkodawca nie podejmuje ryzyka, a posiadanie zabezpieczonej karty może dać komuś o słabej lub nieistniejącej historii kredytowej szansę na zbudowanie pozytywnych wyników. Gdy udowodnisz swoją wartość przez kilka miesięcy, możesz ubiegać się o niezabezpieczoną kartę kredytową.

Jeśli Twoja zdolność kredytowa jest słaba, ważne jest, aby dokładnie przyjrzeć się raportowi kredytowemu, aby upewnić się, że jest dokładny. Jeśli tak nie jest, rozpocznij proces kwestionowania dowolnego przedmiotu, który nie należy do Ciebie lub jest nieprawidłowy. Nie zapominaj, że możesz bezpłatnie otrzymać raport kredytowy od TransUnion, Experian lub Equifax, za pośrednictwem AnnualCreditReport.com, raz w roku dla każdego. Jest to coś, z czego powinieneś skorzystać, aby upewnić się, że Twój raport kredytowy zawiera dokładne i aktualne informacje.

Jeśli w raporcie kredytowym znajdują się jakiekolwiek windykacje lub odpisy, będą one miały wpływ na Twoją zdolność kredytową. Jeśli pozwolisz, aby Twój dług osiągnął wiek powyżej 90 dni, najprawdopodobniej przejdzie on do windykacji, co oznacza, że ​​najprawdopodobniej zostanie zlecony agencji windykacyjnej. Agencje te będą Cię ścigać i starać się zebrać wpłatę na konto wierzyciela. Jeśli masz konto windykacyjne, może ono pozostać na Twoim koncie przez okres siedmiu lat. To długo wpływa na twoją zdolność kredytową.

Jeśli nie uda Ci się spłacić rachunku za pobrane konto, zostanie ono ostatecznie obciążone przez pożyczkodawcę. Często te długi zostaną sprzedane innym agencjom, które będą nadal próbowały odzyskać od Ciebie ten dług. Możliwe, że zostanie Ci zaoferowana kwota rozliczenia, aby spłacić dług. Spłacanie windykacji i odpisów może poprawić Twoją zdolność kredytową, ale najlepszą rzeczą, jaką możesz zrobić, jest nigdy nie pozwolić im dostać się do windykacji. Pozycje te, nawet opłacone, mogą pojawiać się w raporcie kredytowym przez siedem lat.

Przy spłacie kwot windykacyjnych lub odpisów warto najpierw powiadomić agencję próbującą odzyskać dług. Często możesz negocjować usunięcie informacji z raportu kredytowego.

Poprawa zdolności kredytowej z dobrego do dobrego

Poprawa zdolności kredytowej zawsze powinna być celem; na szczęście są rzeczy, na które możesz zwrócić uwagę i które mogą pomóc w podniesieniu sprawy o jeden lub dwa szczeble.

Podczas obliczania wyniku FICO stosuje się kilka różnych czynników do określenia wyniku. Największym czynnikiem wpływającym jest Twoja historia płatności, ponieważ kredytodawcy uważają, że jest to najbardziej wiarygodny wskaźnik Twojego przyszłego zachowania. Twoja historia płatności stanowi 35% Twojego wyniku FICO, więc terminowe dokonywanie płatności jest niezbędne, aby poprawić swój wynik. Chociaż większość pożyczkodawców nie zgłasza płatności z opóźnieniem przed upływem 30 dni, staraj się dokonywać płatności na czas, aby nie ponosić żadnych opóźnień ani podwyżek stóp procentowych.

Innym sposobem na poprawę zdolności kredytowej jest spłata sald na kontach do 30% lub mniej limitu kredytowego. Ten czynnik stanowi 30% Twojej zdolności kredytowej. Chociaż posiadanie zerowego salda nie jest konieczne, aby uzyskać dobrą zdolność kredytową, zawsze najlepiej jest spłacać saldo karty kredytowej w całości co miesiąc, jeśli możesz. W przeciwnym razie płacisz niepotrzebne odsetki firmom obsługującym karty kredytowe.

Powinieneś również okresowo przeglądać swój raport kredytowy pod kątem wszelkich dowodów oszustwa. Jeśli znajdziesz cokolwiek, co wygląda podejrzanie lub jest zdecydowanie fałszywe, upewnij się, że wiesz, jakie kroki podjąć. Powinieneś również poprosić biura kredytowe o umieszczenie ostrzeżenia o oszustwie na Twoim koncie, abyś został powiadomiony, jeśli jakiekolwiek konta lub pożyczki zostaną założone na Twoje nazwisko.

Inne rzeczy, które możesz zrobić, aby poprawić swoją zdolność kredytową, to spróbować zdywersyfikować typy posiadanych kont i zminimalizować liczbę zapytań kredytowych. Możesz jednak zapytać o swój własny kredyt bez wpływu na wynik, więc nie pozwól, aby to powstrzymywało Cię od regularnego sprawdzania raportów kredytowych.

Posiadanie mniej niż idealnego kredytu nie oznacza, że ​​nie możesz spełnić marzeń, które zamierzałeś zrealizować. Jeśli jesteś nowy w kredytach, zrób właściwe rzeczy, aby dobrze je zbudować. Jeśli miałeś problemy, są sposoby, aby wrócić na właściwe tory. Podsumowując: jeśli zwracasz uwagę na swój obraz kredytowy i pracujesz nad jego ulepszeniem, nie ma dokąd pójść, jak tylko w górę!

O Leslie LynnLeslie jest byłym współautorem bloga National Debt Relief. Za pośrednictwem naszej platformy Leslie spędził ponad rok na opisywaniu zawiłości rozwiązań finansowych, takich jak spłata zadłużenia, konsolidacja zadłużenia i upadłość konsumentów w całej Ameryce.