Bank of America ma pozytywne perspektywy długoterminowe

17 lutego 2021

Akcje BAC spadły w tym roku o ponad 30%, ale na horyzoncie są lepsze zwroty

Nie ma wątpliwości, że akcje Bank of America (NYSE: BAC ) mają obecnie wiele negatywnych katalizatorów. Ale bank ma również kilka pozytywnych czynników, które powinny powstrzymać jego zyski przed znacznym spadkiem w średnim okresie.

W dłuższej perspektywie katalizatory te prawdopodobnie znacznie zwiększą zapasy BAC.

Ujemne katalizatoryTrendy, które mogą przeszkodzić w osiągnięciu wyników Bank of America, są dość dobrze znane.

Wysokie bezrobocie i upadłość wielu małych firm spowodują wzrost obciążeń kart kredytowych i niespłacanie kredytów. W międzyczasie dochody z kart kredytowych spadną ze względu na mniejsze wydatki spowodowane zarówno recesją, jak i blokadami.

Stopy procentowe pozostaną niższe na dłużej, obniżając marżę odsetkową banku netto. Konsumenci będą zaciągać mniej kredytów na samochody i domy. Na jego zyskach wpłynie również potrzeba znaczącego zwiększenia przez Bank of America ulg na złe długi.

Bank poruszył większość tych kwestii podczas telekonferencji wyników za pierwszy kwartał 15 kwietnia. Na przykład dyrektor generalny Brian Moynihan wskazał, że został dotknięty „zmianami stóp procentowych… (i) niższymi uznaniowymi płatnościami za podróże, wypoczynek… i rozrywki .

Prezes poinformował, że bank musiał zwiększyć rezerwy na straty kredytowe o 3,6 miliarda dolarów w wyniku odpisów. Dodał, że gdy zaczęto wprowadzać blokady, „zauważyliśmy duże spadki wydatków na karty debetowe i kredytowe w innych kategoriach.

W końcu Moynihan poinformował, że „nasza produkcja kredytów samochodowych, hipotecznych i innych produktów spadała z tygodnia na tydzień, a bank zauważył, że jego dochody odsetkowe netto spadły o 2% w porównaniu z ubiegłym rokiem.

Pozytywne katalizatoryJedną ważną rzeczą, o której należy pamiętać, jest to, że jak podkreślałem w poprzednich artykułach, zdecydowana większość osób o średnich i wyższych dochodach w Ameryce zachowała pracę. Dzieje się tak dlatego, że w większości sektor opieki zdrowotnej, finansów, technologii i sektora rządowego, przynajmniej do tej pory, nie ucierpiał zbytnio w wyniku recesji.

Ilustrując ten punkt, rząd podał 30 kwietnia, że ​​dochody osobiste spadły w marcu o zaledwie 2% rok do roku. Wiem, że kryzys pogorszył się w kwietniu, ale nie sądzę, abyśmy w kwietniu również doszli do dramatycznego spadku dochodów osobistych.

W rezultacie Bank of America nie będzie musiał zmagać się z tsunami związanymi z niespłacaniem kredytów i pożyczek hipotecznych, które zaszkodziły jemu i innym bankom podczas kryzysu finansowego.

Tymczasem przychody spółki z obrotu akcjami podskoczyły o 39% w pierwszym kwartale w porównaniu z poprzednim rokiem, prawdopodobnie z powodu dużej zmienności rynków w marcu. Jego przychody handlowe prawdopodobnie były nadal zwiększane przez niestabilne rynki w pierwszej połowie kwietnia.

Ponadto Moynihan stwierdził, że wiele dużych firm wykorzystało swoje linie kredytowe w pierwszym kwartale, podczas gdy Bank of America zwiększył również kwoty pożyczek, które udzielił innym bankom i mniejszym przedsiębiorstwom. Ogólnie rzecz biorąc, w marcu kredyty komercyjne banku wzrosły o 67 miliardów dolarów rok do roku.

Myślę, że zdecydowana większość tych pożyczek zostanie spłacona, ponieważ biznes odzyska równowagę, gdy gospodarka zostanie ponownie otwarta w maju i czerwcu. Ponownie, innym kluczowym powodem mojego optymizmu w tej kwestii jest fakt, że większość bogatych ludzi zachowała pracę. Ale dodatkowo wielu pracowników o niższych dochodach i małych firm odzyska pracę i przepływy pieniężne, gdy państwa ponownie otworzą swoje gospodarki.

Oczywiście wraz z ponownym otwarciem się gospodarek wydatki na kartach kredytowych wzrosną.

Co więcej, Moynihan poinformował, że depozyty w oddziale Global Banking banku wzrosły w pierwszym kwartale o niewiarygodne 84 miliardy dolarów rdr. Te depozyty nie tylko zwiększą bezpieczeństwo finansowe banku, ale dadzą mu więcej pieniędzy, które będzie mógł przeznaczyć na udzielanie pożyczek i kredytów hipotecznych.

Wreszcie bank zostanie zasilony opłatami, które otrzyma od rządu federalnego za obsługę kredytów dla małych firm w ramach programu stymulacyjnego.

Podsumowanie na giełdzie BACBank stoi w obliczu znaczących negatywnych katalizatorów, ale ma też silne pozytywne czynniki napędzające. Myślę, że jego optymistyczne katalizatory w ciągu najbliższych sześciu miesięcy będą prawie tak silne, jak te negatywne.

Zapasy BAC spadły w tym roku o 34%. Pod koniec 2020 roku iw połowie 2021 roku nie mam wątpliwości, że kurs akcji będzie znacznie wyższy niż obecnie. Ale myślę, że w ciągu następnych kilku miesięcy prawdopodobnie wystąpią przeszkody na drogach dla Stanów Zjednoczonych i banku, które spowodują, że akcje spadną poniżej obecnych poziomów.

Dlatego najlepszym wyjściem byłoby kupowanie akcji BAC w maju, czerwcu lub lipcu na osłabieniu.